Positieve Gezondheid verspreidt zich in Kaag en Braassem als een olievlek. Reos, het regionale expertisecentrum voor eerstelijns zorg, heeft Wendy en Floor van der Berg van de gemeente Kaag en Braassem geïnterviewd over hun ervaringen.

 
Uithoorn voor Elkaar

In de gemeente Uithoorn maakt Participe Amstelland onderdeel uit van de netwerkorganisatie Uithoorn voor Elkaar.

Lees meer
 
Delft voor Elkaar

In de gemeente Delft is Participe actief in het samenwerkingsverband Delft voor Elkaar.
Delft voor Elkaar is een platform van vrijwillige en professionele organisaties op het gebied van welzijn, sport en zorg.

Lees meer
 
De Driemaster

In de gemeente Kaag en Braassem maakt Participe onderdeel uit van De Driemaster.
De Driemaster werkt met verschillende partners in en buiten de Gemeente Kaag en Braassem samen op het gebied van welzijn en zorg.

 

Lees meer
 
Welzijn op Recept

Al jaren voert Participe succesvol de methodiek Welzijn op recept uit. Hierbij werken we samen met huisartsen en praktijkbegeleiders.

Lees meer
 
Tom toont goud

Samen met de gemeente Alphen aan den Rijn heeft Tom in de buurt op het Gratis Goud Festival laten zien wat vrijwilligerswerk kan betekenen en hoe wij dit in Alphen aan de Rijn hebben georganiseerd.  

Lees meer
 
Kom Erbij komt bij Participe Alphen aan den Rijn

Kom Erbij komt bij Participe Alphen aan den Rijn

Vrijdagmiddag 26 juni heeft Participe Alphen aan den Rijn een overeenkomst getekend met JSO, het regionale Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling, over de overname van Kom Erbij. Vanaf 1 juli 2015 is Kom Erbij onderdeel van Participe Alphen.

 

Lees meer
 
Meer participeren, minder indiceren

Sinds de decentralisatie dragen gemeenten meer verantwoordelijkheid voor het sociale domein. In 'Meer participeren, minder indiceren' geeft Participe antwoord op vragen en dilemma's die hierbij spelen en brengt in beeld hoe hier positief op ingespeeld kan worden.  

Meer Participeren, minder indiceren

Lees meer
 
Participe Amstelland

Participe Amstelland
Dr. Willem Dreesweg 2
1185 VB Amstelveen

 020 5 430 430
f   020 5 430 431
 info.amstelland@participe.nu
www.participe-amstelland.nu

 

 
Participe Delft

Participe Delft
Van Bleyswijckstraat 91
2613 RR  Delft

  015 760 01 00 (algemeen)
  015 760 01 90 (vluchtelingenwerk)
 info@participedelft.nu
www.participedelft.nu

 

 

 
Participe Alphen aan den Rijn

Participe Alphen aan den Rijn
Prins Bernardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn

 0172 427500
 info@participe.nu
w. 
www.participealphen.nu
 

 

 
Uithoorn

In de gemeente Uithoorn werkt Participe mee aan:

Zie: www.participe-amstelland.nu en www.uithoornvoorelkaar.nu

 
Midden-Delfland

Participe organiseert voor de gemeente Midden-Delfland:

 • taal en integratie

 

 

Lees meer
 
Nieuwkoop

Participe organiseert in de gemeente Nieuwkoop:

 • personenalarmering
 • buurtbemiddeling 
 • wmo-indicatiestelling
   

zie voor meer info participe.nu/nieuwkoop

 

Lees meer
 
Ouder-Amstel

In de gemeente Ouder-Amstel verzorgt Participe Amstelland:

 • participatie en activering
 • welzijn in de wijk
 • maatschappelijk werk
   

Zie: www.participe-amstelland.nu

 
Kaag en Braassem

In de gemeente Kaag en Braassem verzorgt Participe:

Als onderdeel van Tom in de buurt:

 • het Wmo-loket: de indiciatiestelling van wmo en leerlingenvervoer 

 

Als onderdeel van De Driemaster

preventieve ondersteuning, zoals:

 • seniorenondersteuning, ouderenadvies 
 • positieve gezondheid 
 • hulp en advies bij geldzaken 
 • taal, integratie, huisvesting statushouders 
 • jeugd- en jongerenwerk 
 • ondersteuning (jonge) mantelzorgers 

Zie hier voor meer informatie

Bewoners van Kaag en Braassem: kijk op de website van de gemeente Kaag en Braassem.

 
Aalsmeer

In de gemeente Aalsmeer verzorgt Participe Amstelland:

 • maatschappelijk werk
 • welzijn in de wijk
 • langer zelfstandig functioneren
 • ouderenadvies
 • dementie en vergeetachtigheid
 • participatie en activering
 • buurtverbinder 
   

Zie: participe-amstelland.nu/aalsmeer

 

Lees meer
 
Delft

In de gemeente Delft verzorgt Participe Delft:

 • toegang Wmo
 • maatschappelijke ondersteuning
 • welzijn in de wijk
 • opvoeding en opgroeien
 • ouderenadvies
 • dementie en vergeetachtigheid
 • langer zelfstandig functioneren
 • participatie en activering
 • taal en integratie

Zie: www.participedelft.nu en www.delftvoorelkaar.nl

 

 
Amstelveen

In de gemeente Amstelveen verzorgt Participe Amstelland:

 • maatschappelijk werk
 • welzijn in de wijk
 • ouderenadvies
 • dementie en vergeetachtigheid
 • langer zelfstandig functioneren
 • partcipatie en activering
 • beheer wijkcentra
   

Zie: www.participe-amstelland.nu

 

 
Alphen aan den Rijn

In de gemeente Alphen aan den Rijn verzorgt Participe:

 • indicatiestelling
 • gezinsbegeleiding 
 • kinder- en jongerenwerk 
 • maatschappelijke ondersteuning
 • welzijn in de wijk
 • opvoeding en opgroeien
 • ouderenadvies
 • langer zelfstandig functioneren
 • partcipatie en activering
 • positieve gezondheid 
 • beheer buurthuizen 
 • buurtbemiddeling
 • ondersteuning vrijwillige inzet 
   

Zie voor meer info: www.participealphen.nu 

 
Buurtbemiddeling

informatie, advies en ondersteuning bij problemen van buren, woonoverlast en  ruzie in de buurt.

Lees meer
 
Advisering en procesbegeleiding

vormgeving sociale infrastructuur - maatschappelijke businesscase - praktijkgerichte trainingen - vormgeving sociale participatie - resultaatgericht werken - postionering - projectondersteuning - veiligheidsanalyse op buurtniveau - implementatie digitaal buurtplatform

 
Beheer wijkcentra

beheer multifunctionele accommodaties - technisch beheer - sociaal beheer - contractbeheer - technisch beheer - buurthuizen - organisaties huizen van de wijk

Lees meer
 
Langer zelfstandig functioneren

organiseren van bijvoorbeeld maaltijdvoorziening (tafeltje dekje) en personenenalarmering. 

 
Toegang Wmo

integrale intake - Wmo-loket

 
Deradicalisering

streetcornerwork - bevorderen engagement - terrorismebestrijding

 
Dementie en vergeetachtigheid

Open Inloop - Odensehuizen - ontmoetingsgroepen - Alzheimercafe

 
Vrijwilligerswerk en mantelzorg

organiseren vrijwilligerswerk - vrijwilligersmatching - jaarlijkse organisatie mantelzorgcompliment - ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers - uitvoering mantelzorgcafe

Lees meer
 
Maatschappelijk werk

cliëntondersteuning - ondersteuning van bewoners bij problemen - bijvoorbeeld bij schuldenproblematiek, eenzaamheid en relatieproblemen

 
Taal en integratie

vluchtelingenbegeleiding - vluchtelingenwerk - taaloefenplekken - conversatielessen - maatschappelijke stages - organiseren platforms

Lees meer
 
Opvoeden en opgroeien

kinder-, jeugd- en jongerenwerk- ouder/kindcoaches - jeugdwelzijn - ouder- en kindadvies

 
Ouderenadvies

sociaal maatschappelijke ondersteuning ouderen - welzijn ouderen - hulp bij rouw en verlies - activeren ouderen

 
Welzijn in de wijk

ondersteuning en activering in wijk en buurt -  vinden, verbinden en verwerken bewoners(initiatieven) - uitvoering wijkgericht werken - organisatie en bemensen wijkcoaches/sociale teams

 
Participatie en activering

ontwikkelen en verbinden bewoners - organiseren ontmoetingen en trainingen - participatiebanen - tegenprestatie - inzet

 
Indicatiestelling

indiceren Wmo en jeugdzorg 
- afgeven beschikkingen - voeren keukentafelgesprek - verzorgen indicatie zorg en natura, persoonsgebonden budget (pgb), maatwerkvoorzieningen

Lees meer
 
Jaarverslag 2015

De ontwikkeling van Participe en resultaten in 2015 zijn samengevat in een dubbelzijdig poster op A2-formaat.

Jaarverslag Participe 2015

 

Lees meer
 
Dagbesteding en individuele begeleiding

Vita Amstelland heeft de dagbesteding en individuele begeleiding Amstelveen en Aalsmeer gegund gekregen voor mensen met dementie en aanverwante beperkingen.
Op dit moment voert Vita al dagbesteding (dagstructurering) voor Amstelveen uit. Dit gaat Vita nu ook voor Aalsmeer doen en bovendien de individuele begeleiding voor beide gemeenten uitvoeren.

 
Indicaties voor Kaag en Braassem

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem heeft op 15 november besloten de uitvoering van de zogenaamde individuele Wmo-verstrekkingen per 1 januari 2017 over te dragen aan Participe.

 
Start uitvoering Wmo 2017

Medewerkers van de gemeente Alphen aan de Rijn en Participe die werkzaam zijn op het gebied van zorg en welzijn begonnen 2017 met een gezamenlijke bijeenkomst over Wmo 2017. Ter plekke werden afspraken gemaakt met als doel om Alphenaren die ondersteuning nodig hebben,  nog sneller en beter te kunnen ondersteunen.    

 
Het wel en wee - de 22ste beste blogs

Bundeling van de 22 beste blogs van bestuurder Willem Draaisma die een goed beeld geven van de ontwikkeling van Participe.

Het wel een wee van Particpe

 

 

Lees meer
 
Delft voor Elkaar gaat nog nauwer samenwerken

De partners van Delft voor Elkaar en de gemeente Delft  hebben op dinsddag 14 februari de vervolgopdracht ondertekend van Delft voor Elkaar en vervolgens het glas geheven op de voortzetting van de samenwerking.

Nieuw is dat het plan samen met Humanitas, ISOFA en Pieter van Foreest is gemaakt. "Zo hopen wij de effectiviteit van onze aanpak nog verder te verbeteren. De ambitie is om alle partners, zowel formeel als informeel, binnen Delft voor Elkaar nog nauwer te laten samenwerken en elkaar hiermee te versterken."

Lees meer
 
Het wel en wee van Participe

Onze bestuurder Willem Draaisma schrijft al enkele jaren maandelijks een blog. Ter gelegenheid van zijn honderdste blog hebben wij er een aantal geselecteerd en gebundeld in een klein boekje.Titel van dit boekje is 'Het wel en wee van Participe'.

Lees meer
 
Stakeholdersbijeenkomst

Ruim honderd deelnemers waren aanwezig tijdens onze stake-holdersbijeenkomst op 16 februari. Wethouders wisselden met elkaar van gedachten over de stand van zaken van de transformatie van het sociaal domein.

 
Taal en netwerk dankzij Taaloefenplek

In de gemeente Amsterdam, Sliedrecht en nu ook in Delft organiseert Participe Taaloefenplekken.

Lees meer
 
Onze visie op accommodaties

Participe beheert op dit moment in vijf gemeenten reeds dertig maatschappelijke vastgoedaccommodaties. In onze accommodatievisie lichten we kort toe dat we dit doen wij op basis van vier pijlers. Ons belangrijkste doel is het verbinden van mens en gebouw.

Accommodatievisie

 

Lees meer
 
Delft gouden gemeente

Branchevereniging Sociaal Werk Nederland heeft de gemeente Delft -  aangewezen als Gouden Gemeente. In 2015 kreeg Alphen aan de Rijn deze titel.

Lees meer
 
Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 vat de belangrijkste resultaten per gemeente samen en laat zien waar Participe actief is en welke kennis en ervaring Participe in huis heeft.

Jaarverslag 2016

Lees meer
 
Wijkcentrum Middenhof

Dr. Willem Dreesweg 155
1188 KD Amstelveen

Lees meer
 
Bezoekersinformatie
Lees meer
 
Willlem vlogt over de stedenband

Willem vlogt in de vakantietijd over Oudtshoorn, de stedenband van Alphen met Zuid-Afrika.

 
Willem bezoekt Buitenhof

Willem bezoekt het Mentorenproject in wijk Buitenhof in Delft. Studenten zetten zich vrijwillig in om tieners uit de wijk Buitenhof en Voorhof in hun kracht te zetten en weerbaar te maken. Zoals vrijwilliger en jongerencoach Ugur Tosun (27), die de huiswerkbegeleiding is begonnen, omdat hij het belangrijk vindt dat kinderen hun huiswerk maken én begrijpen. Hij startte met drie kinderen, nu schuiven er regelmatig 17 jongeren aan en stellen hun vragen.

 
Samenwerking met Mijn Buurtje

Op maandag 11 september ondertekenden Participe en Mijn Buurtje een samenwerkingsovereenkomst waarin ze aankondigen nauwer te gaan samenwerken. Met deze samenwerking breiden beide organisaties hun dienstenpakket uit.

Lees meer
 
Wijkwebsite Buitenhof Bruist is online

Buurtbewoners van de Delftse wijk Buitenhof kunnen elkaar nu nog makkelijker vinden via de wijkwebsite 'buitenhofbruist’. Wethouder Raimond de Prez lanceerde op woensdag 20 september dit nieuwe buurtinitiatief.

Lees meer
 
Maandelijkse stamtafel voor mantelzorgers

Delft voor Elkaar en Huszár organiseren vanaf 25 september, samen één keer per maand een stamtafel voor mantelzorgers.

 

Lees meer
 
Masterclass Playing the game

Hoe zonder stress vruchtbare samenwerkingen opbouwen met andere partners? Participe heeft hier veel ervaring in. Onze bestuurder Willem Draaisma geeft hier regelmatig trainingen over. Vrijdag 6 oktober organiseert Sociaal Werk Nederland deze Masterclass Playing the Game.

Lees meer
 
Wethouder Alphen bezoekt Amstelveense buurthuizen

Op woensdag 20 september hebben bestuurder Willem Draaisma, en wethouder van Amstelveen, Jeroen Branders, de wethouder van Alphen aan de Rijn, Kees van Velzen, ontvangen om over de kracht van de aanpak van buurthuizen in Amstelveen te praten.

 

 

Lees meer
 
Jongeren helpen elkaar

Studenten van de lerarenopleiding en sporters op hoog niveau helpen in de Delftse wijken Buitenhof en Voorhof tieners bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Lees meer
 
Veense voordeuren

Gewone mensen, die anderen helpen. Dat is de kracht van ’De Voordeur’ van Veens. Iedereen uit Veenendaal die iets wil vragen, kan binnenlopen op het inloopspreekuur in de verschillende wijkcentra en het gemeentehuis.

Lees meer
 
Helpen met taal en integreren

Niet iedereen heeft familie waarop hij kan terugvallen. Ibrahim vluchtte in 2015 met zijn zoon van Irak naar Nederland. Hij vond een nieuw (t)huis in Sliedrecht. Dankzij het inburgerstraject kan hij zich nu in het Nederlands uitdrukken. Maar hij wil meer: hij zit niet graag stil. “Ik vind het moeilijk om niet te werken. In Syrië repareerde ik kantoorapparatuur.”

 

Lees meer
 
Dementie-aalsmeer.nl

Dementie brengt veel mensen in verlegenheid en maakt angstig. Hoe hiermee om te gaan? De gemeente Aalsmeer heeft dit onderkend. Zorg- en welzijnpartners hebben de handen ineen geslagen en de website www.dementie-Aalsmeer.nl gelanceerd.

Lees meer
 
Zij-aan-zij

In het Amsterdamse project Zij-aan-Zij van Participe helpen vrouwen elkaar persoonlijke belemmeringen te overwinnen om (weer) aan het werk te gaan. Het zijn juist, de in onze ogen oplosbare hindernissen, die een ander volledig lam kunnen leggen. Denk aan zaken als kinder- opvang regelen, kinderen durven achter te laten. Of een echtgenoot of familie overtuigen dat je als vrouw buitenshuis kunt werken.

Lees meer
 
Generaties zorgen voor Elkaar

Steeds meer mensen zorgen voor elkaar. Op 26 oktober verscheen bij Trouw de bijlage Generaties zorgen voor Elkaar die hier op inzoemt. Ook Participe laat zien wat in de verschillende regio's doen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn nog veel meer projecten waar we trots op zijn. Regelmatig publiceren wij deze op de pagina 'trots op'.

 
Workshop fondswerving

Is het de moeite om tijd te steken in een subsidieaanvraag?  Waar moet een aanvraag aan voldoen? Deze vragen stellen vrijwilligers en bestuursleden van stichtingen en verenigingen zichzelf regelmatig. Participe organiseerde voor Delft voor Elkaar samen met Fonds 1818 hier een workshop over.

Lees meer
 
Dag van de Mantelzorg Nieuwkoop groot succes

Vrijdag 10 november is de Dag van de Mantelzorg. De gemeente Nieuwkoop en Kaag en Braassem hebben afgelopen woensdag mantelzorgers al in het zonnetjes gezet.

Lees meer
 
Vita en sportbedrijf gezond aan de slag

Sjaak van der Linde (VitaAmstelland) en Peter Verdaasdonk (Sportbedrijf Amstelveen) hebben op woensdag 22 november de samenwerkingsovereenkomst ‘Amstelveen Gezond in Beweging’ getekend.

 

Lees meer
 
30 jaar gezinsgerichte programma’s in Nederland

Het Nederlands Jeugdinstituut vierde dit jaar het 30-jarige jubileum van de gezinsgerichte programma's. Opstap, het eerste programma startte in september 1987 als pilot. Sinds 1994 maakt Kom Erbij  (Participe Alphen a/d Rijn) gebruik van Opstap. Marlon Geritz, Shukri Mohamed en Saïda Yachou gingen namens Kom Erbij naar deze feestelijke jubileum.

 

Lees meer
 
GO! voor jeugd start nieuwe aanpak jeugdhulp

Op maandag 1 januari 2018 is Go voor Jeugd gestart met het bieden van jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Missie is schotten afbreken, samenwerken en vooral alle kinderen, jongeren en gezinnen die het nodig hebben jeugdhulp bieden.

 

 

Lees meer
 
'Wie goed doet, goed ontmoet'

Erica (42) is op de scooter. Wanneer ik haar ontmoet komt ze met helm in haar hand aanlopen.Tijdens het gesprek valt het op hoe positief en stralend ze vertelt over haar inzet als vrijwilliger voor een ouder echtpaar waarvan de man Parkinson heeft. Er zit iemand tegenover mij met een positieve uitstraling.

Lees meer
 
Zwemlessen voor statushouders

Nederland is waterrijk. Daarom is het belangrijk dat iedereen kan zwemmen. Onze netwerkorganiatie Delft voor Elkaar biedt lessen aan om zwemveilig te worden. Deze lessen worden verzorgd door professionele zwemleerkrachten.

 

Lees meer
 
Jongerenwerk reduceert zorgkosten

Jongerenwerk in gemeenten kan de Nederlandse schatkist veel geld besparen, dat blijkt uit onderzoek van Participe Advies in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Participe Advies schat het maximale besparingspotentieel van het huidige jongerenwerk in heel Nederland op 45 miljoen euro.

 

Lees meer
 
Meting klanttevredenheid stimuleert verbeteracties

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, meet Participe elk half jaar de klanttevredenheid van klanten die een voorziening (bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel) in bruikleen hebben.

Lees meer
 
Tien jaar Participe

Tien jaar geleden, in 2008, is Participe ontstaan uit een fusie van Stichting Zorgwijzer en Stichting Welzijn in Alphen aan den Rijn.

Lees meer
 
GO! voor jeugd

In de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem is in januari 2018 Go voor Jeugd gestart met het bieden van jeugdhulp. Missie is schotten afbreken, samenwerken en vooral alle kinderen, jongeren en gezinnen die het nodig hebben jeugdhulp bieden.

Lees meer
 
Meerjaren Beleidsplan Participe 2018 - 2021

In 2017 heeft Participe met medewerkers, vrijwilligers, cliënten, en stakeholders een nieuw strategisch plan gemaakt voor de periode 2018 - 2021. 
In dit plan hebben we benoemd wat wij zien in de samenleving, welke positie wij daarin innemen en welke beweging wij willen maken om ook in de toekomst een passend antwoord te geven op maatschappelijke vragen. Het plan bouwt voort op ons vorige strategisch plan.

Lees meer
 
Gezonde leefstijl

Boost-partners Participe en SportcentrumNext werken in Alphen aan den Rijn nauw samen aan een gezonde leefstijl. In het BOOST-magazine vertellen Tineke de Haas en Kees van Veen over deze samenwerking.

 
Kernteam Kaag en Braassem

Iedereen, jong of oud, kan direct, zonder wachttijd of indicatie terecht bij het Kernteam van Kaag en Braassem. Dit zijn hulp-verleners van verschillende organisaties met eigen specialismen.

Vragen? Ga naar het inloopspreekuur of www.kaagenbraassem.nl/kernteam

 
Wmo-loket

Een aanvraag van een dienst of voorziening waarvoor een indicatie nodig is, verloopt via het Wmo-loket. Bijvoorbeeld:

 • hulp bij het huishouden
 • een gehandicaptenparkeervoorziening
 • een rolstoel
 • een traplift voor in huis
 • vervoer voor mijn kind naar speciaal onderwijs
 • informatie over de regiotaxi

Particpe voert het Wmo-loket voor Kaag en Braassem uit. Bij een aanvraag komen de adviseurs naar het inloopspreekuur of bij u thuis.

Samen met u kijken wij naar oplossingen voor uw vraag. Daarbij gaan we uit bij wat u nog wel zelf kunt. 

 

Contact


U kunt het Wmo-loket bereiken op de volgende manieren:
telefoon          088 - 254 23 55
e-mail:            meldingkb@participe.nu

 

 
De Driemaster

Met vragen over zorg en welzijn kunnen inwoners van Kaag en Braassem terecht bij De Driemaster. Met name bij vragen over:

 • mantelzorgondersteuning
 • hulp bij het ordenen van de administratie (Papierwinkel)
 • informatie over vrijwilligerswerk
 • vluchtelingenbegeleiding

De Driemaster werkt nauw samen met het CJG.

Vragen? Ga naar het inloopspreekuur of www.dedriemaster.nu

 

 
Tom in de buurt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop kunnen voor onderteuning terecht bij Tom in de buurt. Professionals van 

Tom helpt volwassenen bij diverse problemen en vragen. Daarbij wordt aangesloten op kwaliteiten en is uitgangspunt: wat kan wél. Tom zorgt vervolgens voor passende ondersteuning. Soms speciale zorg en ondersteuning. Soms een steuntje in de rug.

We leren je omgaan met jouw uitdagingen. Uiteindelijk bereiken we samen het doel: meedoen. Iedereen hoort erbij. Iedereen telt. Daarom zeggen we bij Tom: iedereen doet mee!

Vragen? Kijk op www.tomindebuurt.nl of bel 088 900 4567

 

 
Mantelzorgpunt

Het mantelzorgpunt biedt een luisterend oor en geeft informatie en advies, bijvoorbeeld over aanvullende regelingen die u kunnen ontlasten. Wij bieden u vervangende mantelzorg, waardoor u de zorg soms even met een gerust hart uit handen kunt geven. Als u wilt, brengen wij u in contact met lotgenoten, met wie u uw ervaringen kunt delen. Ook organiseren wij informatieve en gezellige bijeenkomsten, die u helpen om in balans te blijven.

Lees meer
 
Jonge mantelzorgers

Ook jongeren en kinderen kunnen mantelzorger zijn. Bijvoorbeeld wanneer zij een familielid, vriend of buur met een ziekte of handicap helpen met klusjes zoals het doen van het huishouden of boodschappen. Ook jongeren met hun vragen terecht bij Participe Mantelzorgpunt. Daarnaast verzorgen wij voorlichting op scholen en organiseren wij activiteiten.

 

 

 
Mantelzorgcafé

Het Mantelzorgcafé is een ontmoetingsmoment voor mantelzorgers, om in een ongedwongen sfeer lotgenoten te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Uw verhaal en beleving staan natuurlijk centraal in deze bijeenkomst. Het Mantelzorgcafé, gewoon om er even uit te zijn, te ontspannen en om elkaar even te zien midden in de drukte van alledag.

 

Lees meer
 
Tom en Boost kunnen verder bouwen

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten om de contacten van onze samenwerkingsverbanden Tom in de buurt en Boost te verlengen. Alphen toont zich tevreden over de samenwerking en resultaten die we in onze samenwerkingsverbanden Tom in de Buurt en Boost hebben bereikt - op basis we nu verder kunnen bouwen.

https://www.ad.nl/alphen/alphen-verlengt-contracten-met-welzijnsorganisaties~ae8321bc/

 
Manifest: investeer in buurten

DOCK, Participe, WMO Radar en +Vijf een initiatief van Pameijer, organisaties in het sociaal domein, roepen gemeentepolitici en beleidsmakers op tot het realiseren van de inclusievesamenleving: Investeer in buurten – en dring daarmee zorgkosten terug.

Manifest Investeer in buurten

Onderschijf het manifest op petities.nl

 

Lees meer
 
Jongerenwerkers in actie voor een schoner Alphen

Jongerenwerkers van Participe zetten zich in voor een schoner Alphen aan den Rijn. Samen met de Schone Buurtcoaches gaan ze met bewoners in gesprek.

Zie: AllesinAlphen

 

https://www.allesinalphen.nl/nieuws/in-actie-voor-schoner-alphen.html

 

 
Statushouders in de tuinbouw

Om statushouders op weg te helpen naar een werkplek in de tuinbouw, ondertekenden De Driemaster, werkbedrijf Rijnvicus, agrarisch uitzendbureau AB Flexkracht en de gemeente half maarteen samenwerkingsovereenkomst. Zie voor meer info

 

 
Blog van Willem Draaisma: Geld voor jongerenwerk betaalt zich uit

Veel gemeenten zijn behoorlijk geschrokken van de jongste cijfers over hun jeugdzorg. Vaak is er sprake van een forse kostenoverschrijding. Maar voor wie het heeft gemist: door te investeren in jongerenwerk kun je veel besparen op jeugdzorg. Landelijk kan dat oplopen tot 45 miljoen, jaarlijks. Dat bleek uit de maatschappelijke Business Case (mBC) die Participe opstelde, in opdracht van het ministerie van VWS.

Lees meer
 
Willem volgt op woensdag

Bestuurder Willem Draaisma roept in zijn vlog op om te investeren in buurten. Steun zijn oproep door dit manifest te onderteken. Ga hiervoor naar https://investeerinbuurten.petities.nl

 
 
 
Jaarverslag 2017 Participe

Participe groeit. In het jaarverslag van de Participe Groep over 2017 beschrijven we per werkmaatschappij en per gemeente wat we doen en de opvallendste resultaten.  

Lees meer
 
Mantelwandel in Nieuwkoop

Voor de mantelzorgers van Nieuwkoop is op 12 juni een wandeling georganiseerd. De Mantelwandel is een ontmoetingsmoment voor mantelzorgers, om door ontspanning lotgenoten te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen.

 

Lees meer
 
De mantelzorger vertelt

Een mantelzorger deelt haar ervaring met u en geeft nuttige en bemoedigende tips.

Gemeente Kaag en Braassem
Datum: 27 mei 2019 
Locatie: Keijzer, Dorpsstraat 30, 2451 AR Leimuiden

Gemeente Nieuwkoop
Datum: 24 juni 2019
Locatie: Parochiehuis, Dorpsstraat 39, 2421 AV Nieuwkoop

 
Vormen van dementie in de verschillende fasen

Een deskundige geeft uitleg en inzicht in de verschillende fasen waarin iemand met dementie zich kan bevinden.

Gemeente Kaag en Braassem
Datum: 25 maart 2019
Locatie: Woudsoord, Weteringpad 3, 2481 AS Woubrugge

Gemeente Nieuwkoop
Datum: 29 april 2019
Locatie: Aarhoeve, J.M. Halkesstraat 33, 2461 RT Langeraar

 
Wegwijs in Zorgland

Een deskundige vertelt welke paden u kunt bewandelen in de wereld van de zorg.

Gemeente Kaag en Braassem
Datum: 28 januari 2019
Locatie: Arendshorst, Kerkweg 2, 2371 CG Roelofarendsveen

Gemeente Nieuwkoop
Datum: 25 februari 2019
Locatie: De Rank, Regthuysplein 19, 2421 BE NIeuwkoop

 
Werk is de beste manier van integreren

Statushouder Basel Alkhouli uit Oude Wetering is een voorbeeld voor de nieuwe aanpak die minister Koolmees van Sociale Zaken wil invoeren.

Lees meer
 
Een duik naar boven

Bij zwembad De Tweesprong in Kaag en Braassem heeft Saled, een statushouders die De Driemaster (samen met Rijnvicus) heeft begeleid, een jaarcontract gekregen als toezichthouder. Weer een voorbeeld van een geslaagde aanpak. Een snelle duik naar boven.  

Lees meer
 
Mantelzorgconsulente in de spotlight

In ‘Nieuwkoop Nieuws’ het huis-aan-huis blad van de gemeente Nieuwkoop vertelt mantelzorg-consulente Thécla Ammerlaan over de ondersteuning die Participe biedt aan mantelzorgers vanuit de Verbinding.

 

Lees meer
 
Gastvrouw/gastheer in Dignahof

Dignahof zoekt met spoed een gastvrouw of gastheer voor de woensdagochtend, de bingo op zondagmiddag en voor de vrijdagmiddagborrel.  

Lees meer
 
Time 4 Your Future

Delft voor Elkaar gaat aan de slag met Maatschappijke Dienstijd. Samen met jongeren, Human Security Collective (HSC), Delft Support (jongerenacademie), ROC Mondriaan en Gemeente Delft is proeftuinproject ‘Time 4 Your Future’ opgezet. In september gaan de eerste jongeren al van start.

Lees meer
 
Alzheimer Café: positieve invloed van muziek

Op maandagavond 24 september gaat het  nieuwe seizoen van het Alzheimer Café Kaag en Braassem/Nieuwkoop van start. Het thema van de avond is: positieve invloed van muziek.

 

 

Lees meer
 
7 november: Dag van de Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen belangeloos voor iemand in hun nabije omgeving. De gemeente Nieuwkoop waardeert dit zeer. Om mantelzorgers te bedanken organiseert mantelzorgpunt Participe op woensdag 7 november de Dag van de Mantelzorg.

Lees meer
 
The Challenge!

The Challenge is een wedstrijd voor jongeren van 14 tot 20 jaar uit Amstelveen waarmee je € 5.000 kan winnen! Niet voor jezelf, maar om jouw idee tot leven te brengen

Lees meer

Positieve Gezondheid verspreidt zich in Kaag en Braassem als een olievlek. Reos, het regionale expertisecentrum voor eerstelijns zorg, heeft Wendy en Floor van der Berg van de gemeente Kaag en Braassem geïnterviewd over hun ervaringen. Zij vertellen over hun ambities. Samenwerking is ook hier de sleutel. Nauwere samenwerking tussen zorg, sociaal domein en gemeente zorgt voor de snelle verspreiding van het gedachtegoed. Lees hier het artikel. 

Ook olievlek binnen Participe
Participe-medewerker Wendy Nederend, werkzaam voor ons samenwerkingsverband De Driemaster in Kaag en Braassem, is afgelopen jaar opgeleid als trainer Positieve Gezondheid. Nu traint ze medewerkers van andere organisatiedelen van Participe in Positieve Gezondheid. Omdat we in alle werkmaatschappijen deze methode willen inzetten.