Uithoorn voor Elkaar

Uithoorn voor Elkaar.gif

Samenwerkingsband
Uithoorn voor Elkaar is een samenwerkingsverband van

• Mantelzorg en Meer
• MEE Amstel en Zaan
• Sportservice Noord-Holland
• Tympaan De Baat
• Vita Amstelland

Infopunt
Bij het infopunt ‘Uithoorn voor elkaar’ kunnen mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met een beperking, chronische ziekte of een psychische aandoening en mensen die in een sociaal isolement leven met al hun vragen of opmerkingen terecht. Daarnaast bieden vrijwilligers en medewerkers ondersteuning bij het organiseren van (sport) activiteiten voor alle inwoners, jong en oud.

Meer info
Zie: www.uithoornvoorelkaar.nu