Participe is een slagvaardige, resultaatgerichte organisatie, werkend in de Samenleving, op de gebieden Welzijn, Preventie en op het snijvlak met Zorg en Ondersteuning.

Missie
Participe zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin alle inwoners mee kunnen doen. Door de krachten in de wijk te bundelen, werken wij met inwoners en professionals aan een sterke sociale infrastructuur.
Wij maken meedoen mogelijk door het welzijn van de inwoner centraal te stellen. Inwoners die het nodig hebben, bieden wij een steuntje in de rug. Het doel is om de regie en eigenaarschap bij inwoners te vergroten en om de kwaliteit van leven te verhogen.

Visie
Participe staat voor een integrale, positieve, benadering:

  •  Wij zijn een ondernemende organisatie voor Sociaal Werk die inspeelt op de behoeften uit de samenleving en wij bieden oplossingen op maat en over domeinen heen.
  •  Waar nodig worden krachten gebundeld en in samenwerking met onze partners wordt op- en afgeschaald. We zien ook een taak voor Participe op het moment dat er door eerstelijnszorg wordt afgeschaald.
  •  Onze kracht is het lokaal organiseren van oplossingen – Participe werkt in de haarvaten van de samenleving. Wij maken op verschillende niveaus gebruik van de kracht en expertise van de samenleving, van inwoners, vrijwilligers, gemeenten en netwerkpartners.
  •  Wij geloven dat welzijn duurdere hulpverlening en zorg kan voorkomen. Door vroegtijdig en preventief in te zetten op welzijnswerk kunnen veel problemen worden voorkomen of al in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt.
  •  Voor onze opdrachtgevers zijn we niet alleen een vooruitstrevende organisatie die het welzijnswerk vernieuwt en verbetert, maar ook een volwaardige gesprekspartner als het gaat om visie en beleid.