Betrokken en ondernemend
Participe is betrokken, ondernemend en dynamisch; een verbindende partner in innovatieve samenwerkingsverbanden met veel kennis en ervaring op het gebied van welzijn.
Wij versterken bewoners bij belangrijke levensgebeurtenissen, het voorkomen van problemen en ondersteunen bewoners in het aanpakken van hun problemen. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in kansen in plaats van in beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is.

Veelzijdig in het sociaal domein
Participe is kundig in onder andere een concrete, effectieve uitwerking geven aan de Wmo, gemeenten adviseren in de wijze waarop de toegang tot ondersteuning kan worden georganiseerd, de inbedding van zorg en welzijn, een effectieve inzet van sociale wijkteams en het zelfredzaam maken van bewoners.
Dagelijks werken we – met hulp van honderden vrijwilligers – aan het stimuleren van eigen kracht en het losmaken van kracht en talenten in de samenleving. Want hoe meer mensen meedoen, hoe minder er geïndiceerd hoeft te worden.

Landelijk actief
Wij zijn actief in meer dan tien gemeenten; van Sliedrecht tot Aalsmeer en van Kaag & Braassem tot Enschede. Bij Participe werken circa 250 medewerkers en duizenden vrijwilligers.