Gemeenten

Participe is lokaal gericht. Wij opereren landelijk, zodat we kennis en ervaring kunnen delen.
Op dit moment zijn wij acief in tien gemeenten. We hebben drie hoofdvestigingen: Alphen aan den Rijn, Delft en Amstelveen.

 

 
Alphen aan den Rijn

In de gemeente Alphen aan den Rijn verzorgt Participe:

 • indicatiestelling
 • gezinsbegeleiding 
 • kinder- en jongerenwerk 
 • maatschappelijke ondersteuning
 • welzijn in de wijk
 • opvoeding en opgroeien
 • ouderenadvies
 • langer zelfstandig functioneren
 • partcipatie en activering
 • positieve gezondheid 
 • beheer buurthuizen 
 • buurtbemiddeling
 • ondersteuning vrijwillige inzet 
   

Zie voor meer info: www.participealphen.nu 

 
Amstelveen

In de gemeente Amstelveen verzorgt Participe Amstelland:

 • maatschappelijk werk
 • welzijn in de wijk
 • ouderenadvies
 • dementie en vergeetachtigheid
 • langer zelfstandig functioneren
 • partcipatie en activering
 • beheer wijkcentra
   

Zie: www.participe-amstelland.nu

 

 
Delft

In de gemeente Delft verzorgt Participe Delft:

 • toegang Wmo
 • maatschappelijke ondersteuning
 • welzijn in de wijk
 • opvoeding en opgroeien
 • ouderenadvies
 • dementie en vergeetachtigheid
 • langer zelfstandig functioneren
 • participatie en activering
 • taal en integratie

Zie: www.participedelft.nu en www.delftvoorelkaar.nl

 

 
Aalsmeer

In de gemeente Aalsmeer verzorgt Participe Amstelland:

 • maatschappelijk werk
 • welzijn in de wijk
 • langer zelfstandig functioneren
 • ouderenadvies
 • dementie en vergeetachtigheid
 • participatie en activering
 • buurtverbinder 
   

Zie: participe-amstelland.nu/aalsmeer

 

 
Kaag en Braassem

In de gemeente Kaag en Braassem verzorgt Participe:

Als onderdeel van Tom in de buurt:

 • het Wmo-loket: de indiciatiestelling van wmo en leerlingenvervoer 

 

Als onderdeel van De Driemaster

preventieve ondersteuning, zoals:

 • seniorenondersteuning, ouderenadvies 
 • positieve gezondheid 
 • hulp en advies bij geldzaken 
 • taal, integratie, huisvesting statushouders 
 • jeugd- en jongerenwerk 
 • ondersteuning (jonge) mantelzorgers 

Zie hier voor meer informatie

Bewoners van Kaag en Braassem: kijk op de website van de gemeente Kaag en Braassem.

 
Ouder-Amstel

In de gemeente Ouder-Amstel verzorgt Participe Amstelland:

 • participatie en activering
 • welzijn in de wijk
 • maatschappelijk werk
   

Zie: www.participe-amstelland.nu

 
Nieuwkoop

Participe organiseert in de gemeente Nieuwkoop:

 • personenalarmering
 • buurtbemiddeling 
 • wmo-indicatiestelling
   

zie voor meer info participe.nu/nieuwkoop

 

 
Midden-Delfland

Participe organiseert voor de gemeente Midden-Delfland:

 • taal en integratie

 

 

 
Uithoorn

In de gemeente Uithoorn werkt Participe mee aan:

Zie: www.participe-amstelland.nu en www.uithoornvoorelkaar.nu