Midden-Delfland

Participe ondersteunt asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen bij het zetten van de eerste stappen op weg naar zelfredzaamheid. Om voor hen ook meedoen mogelijk maken. Deze ondersteuning kunnen we realiseren dankzij de betrokkenheid en inzet van veel vrijwilligers. 

Lokale kracht

Bij vluchtelingenbegeleiding gaan we uit en zetten ons in om lokale kracht te versterken en benutten: wij begeleiden met behulp van lokale netwerken. Altijd sluiten wij aan op de voorzieningen en mogelijkheden die er in een stad of streek al zijn. Wij zoeken bijvoorbeeld de samenwerking met lokale verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Of organiseren een lokaal platform. Ondersteuning verrichten wij vanuit een neutraal standpunt. Dus zonder religieuze of politieke overtuiging. De begeleiding is doorgaans individueel met behulp van vrijwilligers.

Waarom?

De opvang van vluchtelingen vraagt internationaal, nationaal, regionaal en lokaal om inzet en oplossingen van de overheid, de maatschappij en zijn inwoners. Een vluchteling die naar Nederland komt en zich hier registreert wordt toegelaten tot de procedure en komt eerst terecht in de opvang. Dan is hij asielzoeker en gaat de procedure in voor het verkrijgen van een vergunning tot verblijf. Als uit de procedure blijkt dat hij  in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning (eerst voor vijf jaar) dan krijgt hij de status van vergunninghouder. Vanaf dat moment heeft hij recht op reguliere huisvesting in Nederland. Vanuit het rijk heeft iedere gemeente de taak om statushouders te huisvesten. Volgende stap is de statushouder wegwijs te maken in zijn nieuwe woonplaats, procedures en gebruiken te leren.

Vrijwilliger worden?

Dagelijks begeleiden vrijwilligers statushouders. Motivatie en invulling verschillen van persoon tot persoon. De één wil andere culturen leren kennen, de ander werkervaring opdoen. De ene persoon werkt een halve dag in de week, de ander drie dagen. Ieder met een eigen reden en achtergrond dus. Ook de leeftijd varieert. Maar één ding hebben alle vrijwilligers gemeen: ze doen iets concreets voor statushouders. Wil je ook vrijwilliger worden?

Neemt u dan contact op, maak een afspraak om mogelijkheden te verkennen of loop binnen.

Meer info

Vluchtelingenbegeleiding werkt op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken (tel 015 7600190 of 06 45435401) of door een e-mail te sturen aan vluchtelingenmd@participedelft.nu

U kunt ook langskomen op ons bezoekadres. Ons kantoor is gevestigd aan de Van Bleyswijckstraat 91