Manifest: investeer in buurten

DOCK, Participe, WMO Radar en +Vijf een initiatief van Pameijer, organisaties in het sociaal domein, roepen gemeentepolitici en beleidsmakers op tot het realiseren van

Manifest Investeer in buurten

Onderschijf het manifest op petities.nl

 

logo.jpg

Zet mensen aan het roer van hun eigen leefomgeving en dring hiermee het personeelstekort in de zorg terug. Door te investeren in de buurt en de buurtgemeenschappen, realiseren we preventieve hulp in de eigen wijk. Dit vermindert de professionele ondersteuning en voorkomt inzet van duurdere zorg.

Met elkaar
In een buurtgemeenschap is het normaal dat iedereen anders is. Iedereen leeft met elkaar samen en kijkt naar elkaar om. Jong, oud, rijk, arm, nieuwkomers, oorspronkelijk bewoners en mensen met of zonder beperking. Met zijn allen in dezelfde wijk of buurt, niet naast elkaar maar met elkaar.

 

Prettig, veilig en betrokken leefomgeving
Wij, organisaties in het sociaal domein, activeren de zelfredzaamheid van bewoners. Van mensen ver-wachten we dat ze meedoen: in een betaalde baan, als vrijwilliger of als mantelzorger. Want iedereen kan iets bijdragen. Ook stimuleren we de kracht van de buurt, zodat de buurtgenoten met elkaar zorgen voor een prettige, veilige en betrokken leefomgeving.

 

Krachten bundelen
Om het mogelijk te maken dat iedereen mee kan doen, moeten we in de wijken de juiste condities creƫren. Een gebied, wijk of buurt moet daadwerkelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Laten we de krachten bundelen van het zorg-, sociale-, fysieke- en technische domein om te komen tot de slimme oplossingen en innovatieve middelen. Samen zorgen we dat iedereen mee kan doen.

 

  • Doorbreek de financiĆ«le en organisatorische schotten tussen de domeinen.

  • Investeer in de buurt en zet in op preventie.

  • Geef ruimte om te experimenten en risico te nemen.

  • Prikkel en activeer de burgers om mee te doen.

  • Zorg dat de buitenruimte en gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen.

  • Gebruik de kennis van ervaringsdeskundigen.