Delft voor Elkaar

Delft voor Elkaar.gif

Samen met de inwoners van Delft werkt Delft voor Elkaar aan veilige, gezellige en gezonde wijken. Op basis van talenten en morgelijkheden coachen, stimuleren en versterken wij samen Delftenaren. Delft voor Elkaar verbindt en versterkt - zodat iedereen mee kan doen.

Samenwerking
Delft voor Elkaar is een netwerk-organisatie van vier hoofdpartners (SEH/MVV, Participe, Kwadraad, MEE en VTV)  en vijf informele zorgpartners (Alzheimer DWO, Buddy Netwerk, Inloophuis Debora, Ouderenfederatie en Autisme Informatie Centrum).

 

Opdracht

  • het realiseren van sterke wijken: wijken waar betrokkenheid, samenredzaamheid en leefbaarheid centraal staan;

  • het ondersteunen van gemakkelijk meedoen en het bevorderen van talentontwikkeling en een gezonde leefstijl van bewoners van Delft;

  • het bevorderen van langer zelfstandig wonen van ouderen, mensen met een beperking en het ondersteunen van hun mantelzorgers en omgeving;

  • het stimuleren van vrijwillige inzet als middel om een sterke samenleving te bereiken

Daarnaast zetten wij binnen elk resultaatgebied in op:

  • continue verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening door te werken aan (klant)tevredenheid, toegankelijkheid en bekendheid van onze dienstverlening voor onze bewoners, cliënten, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke initiatieven en partnerorganisaties;

  • het vertalen van wederkerigheid, ook binnen de eigen organisaties, door actief te sturen op Social Return on Investment.

 

Meer info