Vrijwilligerswerk en mantelzorg

 

Mantelzorg

Zorgt u langdurig en/of intensief voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste? Voor uw partner, uw kind, een van uw ouders, een goede vriend(in) of buur? Doet u dit niet beroepsmatig maar omdat u een persoonlijke band met diegene heeft? Is het u overkomen of bent u er misschien ingerold? Dan bent u net als veel andere mensen ook mantelzorger. 
Kinderen in een gezin krijgen soms ook extra taken op hun bord of maken zich zorgen om de situatie. Kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin met zorg noemen we jonge mantelzorgers.

 

In balans blijven

Hoe uw zorgsituatie ook is, er kan veel op u af komen. Het kost soms veel tijd en energie om praktische zaken en de juiste zorg te regelen. Bovendien is het voortdurend schipperen tussen uw eigen leven en het leven van degene wiens zorg aan u is toevertrouwd. Wij denken graag met u mee zodat u er niet alleen voor staat. Ook helpen wij u bijvoorbeeld om zelf in balans te blijven en de zorg op een zo gezond mogelijke manier vol te houden.
 

Mantelzorgconsulent

Voor informatie, persoonlijk advies, praktische en emotionele ondersteuning als ook respijtzorg  kunt u terecht bij de mantelzorgconsulent. Daarnaast bieden wij ook trainingen en workshops. Ook kunt u aan sluiten bij verschillende lotgenotengroepen.
In Delft hebben wij - nieuw - ook een ontmoetingsgroep voor mantelzorgers van mensen met ggz-problematiek. Kinderen en jongeren die vragen hebben die te maken hebben met een ziek of gehandicapt familielid kunnen terecht bij een van onze van de jeugdwerkers.

 

Contact

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak met een van de mantelzorgconsulenten?

0172 - 427500 info@participe.nu