Beheer wijkcentra

In vijf gemeenten beheren wij op dit moment reeds dertig maatschappelijke vastgoedaccommodaties. Wij onderscheiden bij het beheren vier pijlers: sociaal beheer, contractbeheer, programmabeheer en technisch beheer.

Sociaal beheer

Participe heeft veel ervaring met het aansturen van sociaal makelaars, wijkwerkers, zakelijk leiders en  sociaal beheerders. Ook weten wij wat belang is bij het huisvesten van verschillende doelgroepen onder een dak ( bijv. oud/jong/multicultureel). Hiervoor beschikken wij over diverse tools en over trainingen voor medewerkers en vrijwilligers.

Contractbeheer

Contractbeheer is tweeledig: het gaat om de juiste inkoop en zicht op inkoop voor de accommodaties. Waar is te snijden en waar is voordeel te behalen? Maar ook: zijn alle vergunningen op orde?  Wordt voldoen aan wet- en regelgeving? Een quick scan kan inzicht geven waar voor u  winst  te halen valt.   

Programmabeheer

Onder programmabeheer verstaan wij het zorgen dat er in de accommodaties een goede mix in het programma is. Het gebruik door verschillende groeperingen is goed samen te stellen; deels door aanbod, deels door de verbinding in de wijk en met andere organisaties te zoeken.
Om zicht te houden op de resultaten dient deze uiteraard gemonitord te worden. Hiervoor beschikken wij over afgedichte contracten en reserveringssystemen, met ruime ervaring in een correcte financiële afhandeling van subsidiestromen versus bijvoorbeeld eigen geld, verhuuropbrengsten/stoelengeld.

Technisch beheer

Basis is dat de accommodaties schoon, heel en veilig zijn. Hiervoor hebben wij ook verschillende tools waarmee wij dit te organiseren. Het gaat daarbij ook om het realiseren van  brandpreventieprogramma en zorgen dat er voldoende goedopgeleide BHV’ers zijn en bijvoorbeeld mensen met horeca- en/of IVA-certificaten. Met onze rekenmodules kunt u snel tot quick wins komen.

Visie accommodatiebeheer

 

Meer informatie? Neem contact met ons op!

 

0172 - 42 75 00       info@participe.nu