De Driemaster

2021.png

Samenwerkingsband
De Driemaster is een samenwerkingsverband van
• Wijdezorg
• Kwadraad
• Participe

Naast deze partners hebben ook ruim 70 vrijwilligersorganisaties aansluiting gezocht met de Driemaster in het kader van de Maatschappelijke Agenda (MAG) en hebben hiervoor subsidie ontvangen. Driemaster werkt nauw met deze vrijwilligersorganisaties samen en biedt waar nodig ondersteuning.

Opdracht
De Driemaster

  • organiseert samen met andere organisaties voorzieningen op het gebied van welzijn, hulpverlening en zorg.
  • stimuleert betrokkenheid met elkaar van bewoners van dorpen en kernen.
  • zet zich in om al die bestaande initiatieven te ondersteunen ente versterken.
  • ontwikkelt als er gaten vallen samen met bewoners aanvullende voorzieningen om ook de meest kwetsbare mensen bij de samenleving te betrekken.

Rol
Participe is penvoerder.

 

 

Meer info
Zie: www.dedriemaster.nu