Delft gouden gemeente

Wij zijn trots op deze titel omdat innoveren niet alleen een ambitie is maar ook in het sociale domein, realiteit. Samen met partners in de stad wordt werk gemaakt van het beter, sneller, eerder en lichter maken van zorg en ondersteuning met onder andere de Innovatieagenda en de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein.

Sneller, eerder, lichter

Delft wil een beweging in gang zetten die zorg en ondersteuning beter, sneller, eerder en lichter maakt. Dat willen veel andere gemeenten ook, maar Delft heeft daarvoor drie jaar geleden al een nieuwe weg ingeslagen. 

Al in 2014 is er op basis van gesprekken met partners in de stad een gezamenlijke sociale visie gemaakt. Dat is de basis voor onder andere de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar. Delft voor Elkaar ondersteunt bewoners en vrijwilligers organisaties via coaching, advies en ondersteuning bij wijkinitiatieven en sportactiviteiten.

 

 

DSC_4518.jpg

Raimond de Prez, wethouder gemeente Delft

 

 

 

Eensgezind

Om dat allemaal voor elkaar te krijgen en in goede banen te leiden, trekken ambtenaren en professionals eensgezind samen op. Melissa Jansen (projectdirecteur van penvoerder Participe): ‘Ieder vanuit zijn eigen rol, maar wél met dezelfde intentie en gedeeld enthousiasme. Alles draait om co-creatie.’

Een netwerk

De Toegang is het eerste contactpunt voor bewoners met een zorgvraag. Delft heeft geen wijkteams maar werkt vanuit de Toegang: een projectorganisatie van maar liefst 16 organisaties. Dankzij de gebundelde expertise kunnen burgers direct goed geholpen worden.
Die intensieve werkwijze vraagt de nodige flexibiliteit van medewerkers en moederorganisaties. Delft werkt daarom volgens het principe Leren en Ontwikkelen, om te komen tot een vraaggerichte werkwijze, gebaseerd op één gezin, één plan, één regisseur en één budget.

 

DSC_4486.jpg