Taal en integratie

In het kader van taal en integratie verzorgen wij voor meerdere gemeenten vluchtelingenbegeleiding, begeleiden de oprichting van lokale platforms, en organiseren ook voorzieningen waarmee taalvaardigheid kan worden geoefend, bijvoorbeeld conversatielessen en taaloefenplekken.

Participe spant zich ervoor in dat  iedereen kan meedoen; voldoende taalvaardigheid bezit en een weg kan vinden in de lokale samenleving. Dat nieuwe Nederlanders weten wat de gebruiken zijn, de voorzieningen kennen, zich onderdeel voelen van de maatschappij: meedoen en een bijdrage levert. Daarbij spreken we mensen altijd aan op hun talenten: op wat hij wel kan. In een korte intensieve periode zetten we er op in om de zelfredzaamheid en hun netwerk te vergroten.  

Lokale kracht

Wij gaan uit en zetten ons in om lokale kracht te versterken en benutten: wij begeleiden met behulp van lokale netwerken. Altijd  sluiten wij aan op de voorzieningen en mogelijkheden die er in een stad of streek al zijn. Wij zoeken bijvoorbeeld de samenwerking met lokale verenigingen en vrijwilligersorganisaties.
Ondersteuning verrichten wij vanuit een neutraal standpunt. Dus zonder religieuze of politieke overtuiging. De begeleiding is doorgaans individueel met behulp van vrijwilligers.

Maatschappelijk draagvlak

Wij vinden het belangrijk dat er maatschappelijk draagvlak is voor statushouders Daarom zetten wij ons in voor het in stand houden en waar mogelijk vergroten van dat draagvlak. Dit doen we ook door lokaal platforms op te richten. Welkom in Delft en Welkom in Sliedrecht zijn hier voorbeelden van.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op!

 

0172 - 42 75 00       info@participe.nu