Zij-aan-zij

In het Amsterdamse project Zij-aan-Zij van Participe helpen vrouwen elkaar persoonlijke belemmeringen te overwinnen om (weer) aan het werk te gaan. Het zijn juist, de in onze ogen oplosbare hindernissen, die een ander volledig lam kunnen leggen. Denk aan zaken als kinder- opvang regelen, kinderen durven achter te laten. Of een echtgenoot of familie overtuigen dat je als vrouw buitenshuis kunt werken.

Rolmodel
In Zij-aan-Zij ondersteunen vrouwen elkaar in dit proces en fungeren op die manier als rolmodel voor elkaar. Met deze persoonlijke stapsgewijze aanpak zijn inmiddels al meer dan de helft van de vrouwen naar opleiding, werk of een ontwikkelplek begeleid. Een plek die aansluit bij de eigen kracht en situatie. ‘Door in de praktijk te oefenen weet ik nu wat voor mij reëel is en wat ik daarvoor moet doen’ vertelt een deelneemster.