Participe werkt graag samen om tot goede resultaten te komen.

 

Samen met vrijwilligers

Vrijwilligers zijn en blijven van groot belang voor Participe. Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder onze vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is er in vele soorten en maten. Deze vrijwillige inzet levert vaak veel voldoening op. Zie voorbeelden hieronder.
 

 

 

Onze samenwerkingsverbanden

 
Sven

In de gemeente Enschede is Participe actief in het samenwerkingsverband Samen Versterken van Enschede door Noaberschap (SVEN).

SVEN is een samenwerkingsverband tussen RadarUitvoering Oost en Participe; twee welzijnsorganisaties die elkaar aanvullen en versterken.

Sinds januari 2018 is SVEN werkzaam in twee stadsdelen, te weten in Zuid en West. Bij SVEN staat bewonersparticipatie en het ondersteunen bij het vergroten van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in een buurt of wijk centraal.

 

 
GO! voor jeugd

In de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem is in januari 2018 Go voor Jeugd gestart met het bieden van jeugdhulp. Missie is schotten afbreken, samenwerken en vooral alle kinderen, jongeren en gezinnen die het nodig hebben jeugdhulp bieden.

 
Tom in de buurt

In de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop is Participe actief in de netwerkorgansiatie Tom in de buurt.
De medewerkers en vrijwilligers van Tom stimuleren burgers in een wijk zodat ieder op zijn of haar eigen wijze een positieve bijdrage levert aan de samenleving.

 
Boost

In de gemeente Alphen aan den Rijn is Participe actief in het samenwerkingsverband Boost. 
Boost wil de burgers in Alphen aan den Rijn in hun kracht zetten en houden en wil daarbij samenwerken met inwoners, organisaties en initiatieven. Samen willen we er voor zorgen dat iedereen zich op een veilige manier kan ontwikkelen.  

 

 
De Driemaster

In de gemeente Kaag en Braassem maakt Participe onderdeel uit van De Driemaster.
De Driemaster werkt met verschillende partners in en buiten de Gemeente Kaag en Braassem samen op het gebied van welzijn en zorg.

 

 
Veens

In de gemeente Veenendaal is Participe actief in het samenwerkingsverband Veens.
Veens heeft als motto ‘Vinden, verbinden, versterken’ en gaat ervan uit dat elke inwoner hulp kan vragen en hulp kan bieden. 

 

 
Delft voor Elkaar

In de gemeente Delft is Participe actief in het samenwerkingsverband Delft voor Elkaar.
Delft voor Elkaar is een platform van vrijwillige en professionele organisaties op het gebied van welzijn, sport en zorg.

 
Uithoorn voor Elkaar

In de gemeente Uithoorn maakt Participe Amstelland onderdeel uit van de netwerkorganisatie Uithoorn voor Elkaar.

 
Renkum voor Elkaar

In de gemeente Renkum is Participe actief in het samenwerkingsverband Renkum voor Elkaar.