"Door de bureaucratische papierterreur helpen"

Beschermen
Herco: “Jarenlang heb ik gewerkt ten behoeve van natuur- en milieubescherming. Het werken voor mensen uit onbeschermde situaties leek mij wel een goede stap”. Op de website van Delft voor Elkaar zag hij een functie bij Vluchtelingenbegeleiding Delft. Herco schreef een brief begin 2016 en had een kennismakingsgesprek.

Van papier naar digitaal
“In april 2016 kon ik beginnen in wijkcentrum De Vleugel, een multifunctioneel en rommelig gebouw, maar in een prettige sfeer. Er werd daar nog gewerkt met geschreven verslagen en hangmappen; natuurlijk wel achter slot en grendel. Na de eerste verhuizing naar de Van Bleyswijckstraat 85 zijn we grotendeels gedigitaliseerd, maar gelukkig blijven de gesprekken met de cliënten gewoon face to face”.

Dankbaar werk
Het leuke van het werk als maatschappelijke begeleider vindt Herco dat hij statushouders door de bureaucratische papierterreur in Nederland kan helpen. “Dat is dankbaar werk en ik houd er leuke contacten aan over”, gaat Herco verder. “Wanneer ik mensen een half jaar begeleid, ontstaat er wel een soort vertrouwensband. Daarbinnen boek ik regelmatig goede resultaten, in maatschappelijk of financieel opzicht. Dat geeft een prettig gevoel en motiveert me om als maatschappelijk begeleider mensen te steunen, die soms vreselijke dingen hebben meegemaakt”.

Samenwerking
De onderlinge samenwerking met professionals en vrijwilligers binnen Participe ervaart Herco als collegiaal en opbouwend. “Men helpt elkaar, wisselt informatie uit en indien nodig worden gesprekken overgenomen bij ziekte of verlof. Een serieuze aanpak in een ontspannen sfeer is kenmerkend voor Vluchtelingenbegeleiding Participe”, sluit Herco af.