Participe wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Hiertoe ondersteunen wij zelfredzaamheid in de lokale samenleving en bevorderen wij welzijn in de wijk en zorg thuis. Klik op uw gemeente voor meer informatie.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op!

0172 - 42 75 00       info@participe.nu

ONZE VESTIGINGEN

Participe Delft.gif

Wat wij doen

Indicatiestelling

indiceren Wmo en jeugdzorg 
- afgeven beschikkingen - voeren keukentafelgesprek - verzorgen indicatie zorg en natura, persoonsgebonden budget (pgb), maatwerkvoorzieningen

Participatie en activering

ontwikkelen en verbinden bewoners - organiseren ontmoetingen en trainingen - participatiebanen - tegenprestatie - inzet

Welzijn in de wijk

ondersteuning en activering in wijk en buurt -  vinden, verbinden en verwerken bewoners(initiatieven) - uitvoering wijkgericht werken - organisatie en bemensen wijkcoaches/sociale teams

Ouderenadvies

sociaal maatschappelijke ondersteuning ouderen - welzijn ouderen - hulp bij rouw en verlies - activeren ouderen

Opvoeden en opgroeien

kinder-, jeugd- en jongerenwerk- ouder/kindcoaches - jeugdwelzijn - ouder- en kindadvies

Taal en integratie

vluchtelingenbegeleiding - vluchtelingenwerk - taaloefenplekken - conversatielessen - maatschappelijke stages - organiseren platforms

Maatschappelijk werk

cliëntondersteuning - ondersteuning van bewoners bij problemen - bijvoorbeeld bij schuldenproblematiek, eenzaamheid en relatieproblemen

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

organiseren vrijwilligerswerk - vrijwilligersmatching - jaarlijkse organisatie mantelzorgcompliment - ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers - uitvoering mantelzorgcafe

Dementie en vergeetachtigheid

Open Inloop - Odensehuizen - ontmoetingsgroepen - Alzheimercafe

Hier zijn wij actief

Laatste nieuws

 
Positieve gezondheid in Kaag en Braassem

Positieve Gezondheid verspreidt zich in Kaag en Braassem als een olievlek. Reos, het regionale expertisecentrum voor eerstelijns zorg, heeft Wendy en Floor van der Berg van de gemeente Kaag en Braassem geïnterviewd over hun ervaringen.

Lees meer
 
Netwerkbijeenkomst Preventie

Op 4 oktober organiseerde Participe in Parkvilla een netwerkbijeenkomst in het kader van de nieuwe opdracht Preventie, namens de preventiepartners Parkvilla, Bibliotheek Rijn en Venen, Kwadraad en Vitaal Alphen. 

Lees meer
 
Coronaversoepelingen werpen barricade op

Versoepelingen die vanaf 25 september gelden, werpen voor veel van onze klanten juist barricades op. Nederland gaat voor hen niet meer open, maar juist meer dicht. Bijvoorbeeld omdat inwoners niet digitaal vaardig zijn of geen smartphone hebben. En de regels het organiseren van evenementen in de buurt bemoeilijken.

Lees meer

Trots op

 
Financiële zelfredzaamheid jongeren

Veel jongeren zetten hun stappen richting financiële zelfredzaamheid min of meer zelf. Als het goed is, is er een ouder of een andere volwassene om hen daarbij te helpen. Maar als die relatie is verstoord, of als die volwassene er niet is, dan is het fijn als ze ergens anders terecht kunnen. Jeugdwerker Jurjen Lind bij De Driemaster in de gemeente Kaag en Braassem is zo'n vraagbaak. Over zijn inzet en de resultaten van het project 18 -/+ dat hij samen met Jitta Slotboom realiseert, is hij geinterviewd door de landelijke themakrant over Jongeren en Schuld. 

Lees meer
 
Vangnet in de Wijk –samen met bewoners

Een toename van klachten, meer incidenten, verwarde mensen en afname van de sociale samenhang. “Het zijn allemaal signalen dat het niet goed gaat in een buurt”, zegt sociaal werker Cherif Jeffali. “Ons antwoord hierop is het realiseren van een ‘Vangnet in de wijk’. 

 

Lees meer
 
Bijna 18 jaar

Wie 18 jaar wordt, krijgt met veel veranderingen te maken. Deze overgang loopt niet bij iedereen soepel. “Onze jongerenwerkers komen regelmatig jongeren tegen waarbij dit aardig uit de hand is gelopen”, vertelt sociaal werker Jitta Slotboom. “Om dit voor te zijn, zijn we jongeren ėn hun ouders hierover meer informatie aan het verstrekken.

Lees meer