Wmo-indicatiestelling

 Ons doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de inwoners. Dit houdt in dat we ernaar streven dat inwoners hun eigen woning normaal kunnen gebruiken, zich in de regio kunnen verplaatsen, een schoon en leefbaar huis hebben en sociale contacten kunnen aangaan. Hiermee streven we ernaar dat inwoners zo lang mogelijk  zelfstandig kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij, ter bevordering van het welzijn en vermindering van de eenzaamheid van inwoners.

 

 

 

Vast contactpersoon

In Nieuwkoop werken we zo veel mogelijk een vast contactpersoon per klant die uitleg geeft over diverse regelingen en hoe voorzieningen in elkaar zitten, helpt bij een probleem met de leverancier, adviseert over langer zelfstandig thuis wonen, signaleert wat er nog meer speelt bij de inwoner en zorgt dat de inwoner vervolgens de juiste hulp krijgt.

Vraaggericht in de buurt

We werken vraaggericht en kijken tevens naar de sociale context van de inwoner. Hierbij stellen we de inwoner centraal. Doordat we diverse regelingen en de sociale kaart van Nieuwkoop goed kennen, kunnen we inwoners gericht op weg helpen en indien nodig de regie naar ons toe trekken.
Bovendien zijn we tegenwoordig meer zichtbaar aanwezig in de wijk. Om ons werk goed te doen hebben we vanzelf goede contacten met diverse netwerkpartners, zoals leveranciers en eerstelijnszorg.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

 

0172 - 42 75 00       info@participe.nu