Vangnet in de Wijk –samen met bewoners

Een toename van klachten, meer incidenten, verwarde mensen en afname van de sociale samenhang. “Het zijn allemaal signalen dat het niet goed gaat in een buurt”, zegt sociaal werker Cherif Jeffali. “Ons antwoord hierop is het realiseren van een ‘Vangnet in de wijk’. 

Met ‘Vangnet in de wijk’ organiseren sociaal werkers actiegericht samen met andere partijen, zoals bewonersorganisaties, woningcorporaties, politie, ondernemers, daklozenopvang dat de steunstructuren weer krachtig worden. Hoe dat gebeurt, hangt van de situatie af. Cherif: “Er is geen blauwdruk, wel een duidelijk doel, namelijk in drie jaar tijd zorgen dat een wijk weer goed draait. Dat de leerbaarheid weer goed is.”


Reiniertje
De eerste ervaring met deze aanpak heeft Delft voor Elkaar opgedaan in de Reinier de Graafbuurt. In deze wijk hebben sociaal werkers Mark en Tanja van Participe een plek gerealiseerd – het Reiniertje - waar bewoners en professionals kunnen samenkomen, hun zorgen kunnen delen en van daaruit activiteiten kunnen organiseren. Van hieruit ontstaat er weer meer verbondenheid. Ter plekke worden nieuwe coalities gevormd’, ervaren Mark en Tanja. Signalen komen op deze manier eerder naar boven. In de Reinier de Graafbuurt ging het bijvoorbeeld om zorgmijdend gedrag, GGZ-problematiek of tekenen van dementie. Maar het gaat ook om praktische beheerzaken. Om een voorbeeld te noemen. Bij het Reiniertje wordt door bewoners bijvoorbeeld ook aangekaart dat er veel zwerfafval is en vervolgens worden bewoners opgeroepen en gemobiliseerd om hier samen verandering in te brengen.


Enquête
De Poptawijk en de Bikolaan zijn ook plekken die extra aandacht nodig hebben en waar aan een vangnet wordt gewerkt. Om in beeld te brengen hoe op deze plekken de steunstructuur kan worden versterkt en hoe meer verbinding kan worden georganiseerd, zijn wijkbewoners met behulp van een enquête bevraagd. Maar er wordt ook gewoon gestart en gekeken waar verbindingen kunnen worden gelegd. Het team bezorgde bijvoorbeeld eind 2020 bij mensen die extra ondersteuning nodig hebben in coronatijd kerstpakketten en raakt zo met hen in gesprek. Daarnaast was er ook kerstboomactie. Allemaal kleine stapjes die zorgen dat sociaal werken weten wat er speelt, hierop kunnen inspelen en dat de bewoners elkaar en de ondersteuningsmogelijkheden dichtbij huis eren kennen.


Bikolaan
In de Bikolaan heeft team een winkelpand om-niet ter beschikking gekregen van waaruit ze het versterken van het gebied kunnen gaan organiseren. Cherif vindt het leuk en vooral ook nuttig om vanuit de wijk te werken. De kracht van samenwerking zit 'm in gezamenlijke doelen, korte lijnen en snelle acties.  “Met de bewonerswerkgroep trekken we samen op. Dat heeft al meerdere goede resultaten opgeleverd. Signalen kunnen we zo eerder oppakken en doorverwijzen. We kunnen hier het verschil maken.”