Mensen verwelkomen in een stimulerende omgeving waar bewegen en geheugentraining centraal staan. Onze ontmoetingsgroep biedt ondersteuning voor thuiswonende mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Vaste gezichten zijn voor onze deelnemers belangrijk en daarom werken wij met een vaste poule van invalkrachten.
 
Spreekt jou dit aan? Wordt dan invalskracht op onze ontmoetingsgroep!