Toegangsmedewerker bevordert snelle toegang

Bij Participe Alphen werken medewerkers die zowel op het Serviceplein van de gemeente als bij het lokale samenwerkingsverband Tom in de buurt. Door te schakelen tussen het ondersteuningsteam van Tom in de buurt en de specialisten van de gemeenten komen hulpvragen eerder op de juiste plek.

Het belangrijkste van maatschappelijke ondersteuning is dat inwoners snel toegang hebben tot de juiste steun. Daarom heeft Tom in de buurt voor ieder gebied een toegangsmedewerker. Danine Grevenstuk is zo’n toegangsmedewerker, voor het gebied Boskoop, Aarlanderveen en Zwammerdam. Zij vormt een schakel tussen Tom in de buurt en de gemeente. “Omdat ik nauw samenwerk met de specialisten binnen de gemeente, kan ik inwoners snel aan de juiste persoon of afdeling verbinden. ”

De vragen snel op de juiste plek
Danine legt uit hoe deze samenwerking in elkaar zit: “Ik ben één van medewerkers van Tom die in de zogeheten ‘toegangsteams’ van de gemeente werkt. In die teams werken ambtenaren samen met medewerkers van Tom in de buurt en andere maatschappelijke organisaties, zoals stichting MEE.” Zij werkt dus een gedeelte van de tijd tussen de ambtenaren op het gemeentehuis en neemt deel aan overleggen en trainingen. “Daardoor ben ik op de hoogte van onderwerpen waar specialisten op het gemeentehuis mee bezig zijn. Dat komt uitstekend van pas voor de andere kant van mijn werk: het contact met het wijkteam in Boskoop. Hen koppel ik aan de juiste personen op het gemeentehuis. Ik ben dus als het ware de link tussen de wijk en de gemeente. Op deze manier zijn er korte lijntjes, is er goed onderling contact tussen alle partijen en verloopt de samenwerking soepel.”

Korte lijntjes
“Om inwoners en wijkteams goed te leren kennen, moet je als professional het gemeentehuis uitkomen. Het is belangrijk om fysiek dichtbij mensen te zijn”, vindt Danine. “Wij willen goed bereikbaar blij ven voor inwoners van de dorpen, zodat zij niet naar het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn hoeven te komen. Ook vinden mensen het soms spannend om daar naar binnen te lopen. Het ‘dichtbij zijn’ is des te meer van belang omdat wij vooral mensen helpen die met meerdere problemen kampen.”

Eigen omgeving
De eerste vraag waarmee mensen komen aankloppen, is niet altijd het hele verhaal. “Door iemand in zijn eigen omgeving te spreken kom je er vaak sneller achter wat er zoal aan de hand is. Natuurlijk moeten we soms alsnog doorverwijzen naar het gemeentehuis, maar dan zijn we in ieder geval al in contact met de inwoner.” “Doordat ik midden in de keten sta, weet ik altijd waar iemand met een specifieke hulpvraag terecht kan.”

Eén locatie
“Idealiter zouden we natuurlijk graag met Tom in de buurt op één plek zitten. Ook komt het de onderlinge afstemming tussen de verschillende organisaties natuurlijk ten goede: als je elkaar kunt zien, heb je vaker contact!” Omdat die regel ook opgaat voor inwoners blijft Danine niet de hele dag op kantoor, maar gaat ze ook bij inwoners op bezoek. “Vanmiddag heb ik nog een huisbezoek bij iemand die in de schuldenproblematiek zit. Dat soort dingen zij n weliswaar complexe maar juist ook hele waardevolle kanten van ons werk. Soms helpen we mensen die geen enkel inkomen hebben. Dan kijken we samen waar mensen recht op hebben, bij voorbeeld een uitkering of rechten bij het UWV, of dat er misschien schuldhulpverlening nodig is. Je kan dan echt het verschil voor iemand maken.”

 

Dit interview is geschreven in het kader van het magazine Een inkijkje in ons werk van Tom in de buurt