Time 4 Your Future

Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd wil het kabinet bevorderen dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een betrokken samenleving.

In Delft geeft Delft voor Elkaar deze ambitie vorm in het proeftuinproject ‘Time 4 Your Future’ dat samen is ontwikkeld met jongeren, Human Security Collective (HSC), Delft Support (jongerenacademie), ROC Mondriaan en Gemeente Delft. ZonMw heeft het projectvoorstel beloond met een subsidie en de eerste jongeren gaan al in september van start.

Time 4 Your Future is bedoeld voor jongeren van 15 tot 23 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat zij uitgevallen zijn in het onderwijs of op andere manieren een achterstand hebben opgelopen. Zij worden uitgenodigd om gedurende acht maanden één dagdeel per week te besteden aan vrijwilligerswerk op het gebied van sport, welzijn, kunst of cultuur. In de eerste maand worden zij hierop voorbereid met verschillende skillstrainingen en inspiratiesessies.

Talent en meedoen
Melissa Jansen, directeur van Participe Delft en penvoerder van het gezamenlijke proeftuinproject, hoopt in anderhalf jaar tijd 150 jongeren te bereiken: “Anders dan de maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs, die vooral bedoeld zijn om eens te snuffelen aan het arbeidsproces, is Time 4 Your Future echt gericht op talentontwikkeling, maatschappelijke participatie en werk. Als vrijwilliger doen deze jongeren nieuwe vaardigheden op en leren zij nieuwe mensen kennen. Het geeft hun de kans om in de praktijk te ontdekken hoe zij hun talenten en interesses kunnen inzetten en tegelijkertijd iets te betekenen voor de samenleving.”

Burgemeester is ambassadeur
Ook Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en tevens ambassadeur van Time 4 Your Future draagt het project een warm hart toe: “Onze stad kent veel betrokken vrijwilligers, maar onder jongeren is het nog lang niet vanzelfsprekend om hun tijd aan vrijwilligerswerk te besteden. Dat is zonde, want ik denk echt dat iets doen voor een ander je een gelukkiger mens maakt en tegelijkertijd je toekomstperspectief verbreedt. Iets terugdoen voor de samenleving levert veel op: uiteenlopende ervaringen, zelfkennis, waardering en netwerkrelaties. Dat zijn waardevolle instrumenten om voor jezelf een goede uitgangspositie te creëren, dus ik roep alle jongeren op om deze kans te grijpen.”

In AD Delft verscheen hierover het volgende artikel.