Sociaal makelaar verbindt

Lahbib El Houari is sociaal makelaar bij Tom in de buurt in de wijk Ridderveld. Als sociaal makelaar legt hij verbanden met Alphenaren door zijn ‘outreachende’ manier van werken. Luisteren is daarbij het belangrijkste.  

De gemeente Alphen aan den Rijn merkte dat verschillende doelgroepen en buurten niet goed werden bereikt. Er was iemand nodig die direct contact ging leggen. Lahbib is toen aan de slag gegaan als sociaal makelaar: “Ik ga af op de mensen, bel aan, kijk wat er aan de hand is en vorm de schakel tussen de organisaties en bewoners”, legt Lahbib uit. “Als er problemen zijn ga ik kijken welke ketenpartners er nodig zijn om deze op te lossen. Maar ook werk ik samen met bewoners aan nieuwe initiatieven, zoals het opknappen van pleinen, speelplekken voor kinderen, rapen we zwerfvuil op en maken we de buurt veilig en groener.”

Samenwerken
Samen met de bewoners vrolijkt hij de boel op en zorgt hij dat er een veilig gevoel heerst en de sociale cohesie in de buurten toeneemt. “Ik werk veel samen met collega’s en andere instanties. Als zij vastlopen of hulp nodig hebben trek ik samen met hen op om te kijken waar de knelpunten zitten. Zo zijn we recent bezig geweest met casussen waar huiselijk geweld voorkwam of een heftige scheiding. Het is aan ons om dan te kijken hoe wij de bewoners zo goed mogelijk kunnen helpen.”

 

Saamhorigheid
Lahbib is ook druk met het saamhorigheidsgevoel in buurten. “Er zijn al verschillende werkgroepen opgezet. Zij komen op voor de buurt, organiseren activiteiten voor bewoners, houden de wijk samen schoon en organiseren bij voorbeeld één keer per jaar een schoonmaakactie.” Lahbib vindt het belangrijk dat buren samenwerken omdat dit positief is voor het sociale cohesie in de buurten. “Ook problemen in de wijk kunnen worden opgepakt door een werkgroep. Ze kunnen bewoners wijzen op bijvoorbeeld gedrag. Door met elkaar in gesprek te gaan kan je elkaar veel beter begrijpen, in plaats van te oordelen.”
 

Ogen en oren
Tom in de buurt bereikt een hoop mensen, zij hebben oren en ogen overal. “Wij zijn er voor de mensen die de stap tot hulp niet durven te zetten, wij zij n het steuntje in de rug. Ik ben de verbinder en breng vraag en aanbod bij elkaar. Het is van belang dat we als organisaties goed met elkaar verbonden zij n om onze bewoners zo goed mogelijk te helpen. Het vertrouwen moeten worden gekweekt tussen de buurtbewoners, cliënt en de zorgaanbieders.”

Problemen oplossen
De functie als sociaal makelaar is Lahbib op het lijf geschreven. Met 22 jaar ervaring weet Lahbib wat hij doet. “Problemen zijn er overal en wij zijn er om deze op te lossen. Het belangrijkste is dat we luisteren naar de problemen die bewoners hebben en investeren in vertrouwen. Doorzettingsvermogen is belangrijk in deze functie, niet alles lukt in één keer. Ik haal voldoening uit dit werk. Als ik bij een oudere heer op bezoek ga om te kijken hoe het met hem gaat en hem blij kan maken met mij n bezoek, dan ben ik ook blij. Alles wat je geeft, krijg je ook weer terug