Samen maken wij de buurt

Onder de noemer ‘Samen maken wij de buurt’ gaat Participe de kracht van inwoners en buurten in de Alphen aan den Rijn stimuleren. Met onze aanwezigheid en inzet vanuit de wijk willen we krachten versterken en tegelijk het ontstaan van problemen zoveel mogelijk voorkomen. Ons doel is dat Alphen aan den Rijn bestaat uit vitale en gezonde, zelfstandige inwoners die er voor elkaar zijn, zelfstandig zijn en kunnen meedoen aan de maatschappij.

Participe ondersteunt – in samenwerking met vele professionals, inwoners en vrijwilligers – ideeën en plannen van inwoners en werken aan een goede sociale basisinfrastructuur. Kern van de opdracht is het vinden en verbinden. Daarbij zijn er een aantal accenten. Dit eerste half jaar zijn de activiteiten vooral gericht op jeugd.

Jongerenwerk
Iedere wijk krijgt een duo jongerenwerkers, bij wie jongeren terecht kunnen met vragen en problemen. Deze jongerenwerkers richten zich op talentontwikkeling. Zij zijn veel in de buurt op plaatsen waar jongeren komen en bieden activiteiten in de wijk aan voor jongeren en individuele coaching. Per wijk is er een aanbod op maat – ook online.

Daarnaast zijn er – nieuw - jongerenwerkers die zich richten op het snijvlak van preventie en jongerenwerk, zoals de integrale aanpak Snijdelwijk (Boskoop) en Alphen Noord. Deze jongerenwerkers gaan jongeren die tot nu toe buiten de boot vallen en meervoudige problemen hebben, intensief individueel coachen. 

Gezinsbegeleiding
Als gezinnen in de problemen komen, heeft dit groot effect op alle leden en hun omgeving. Tot nu toe was ondersteuning van gezinnen vooral gericht op gezinnen die een of meerdere problemen hebben. Met deze nieuwe inzet ‘Gezinsbegeleiding’ willen we gezinnen bijstaan die in de problemen dreigen te komen en zo escalaties in gezinsproblemen voorkomen.

Kinderwerk en ouderbetrokkenheid
Vanuit het kinderwerk en ouderbetrokkenheid stimuleren we dat alle kinderen optimale ontwikkelkansen krijgen, hun talenten kunnen ontwikkelen en onderwijsachterstanden worden voorkomen dan wel bestreden. De aandacht is daarbij vooral gericht op kwetsbare doelgroepen.

Ondersteuning vrijwilligers(organisaties)
De ondersteuning van vrijwilligers(organisatie) verhuist per 1 januari 2022 van Tom in de buurt naar Participe. Vooruitlopend hierop start Participe in juli 2021 met een inventarisatie van wensen en behoeften van verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Op basis van deze inventarisatie wordt het nieuwe vrijwilligerspunt vormgegeven. Daarnaast is er een wens om in wijk (digitale) spreekuren voor vrijwilligers te hebben. Ook dit wordt komend half jaar voorbereid.

Financieel fit
Inwoners willen we meer handvatten geven om samen met hun eigen netwerk financiële problemen tijdig aan te pakken. Dit doen we samen met partners – met als doel om het ontstaan van grotere problemen tijdig te signaleren. Daarbij koppelen we gezonde leefstijl aan armoedeproblematiek. Komend half jaar is de aandacht vooral gericht op jeugd.

Buurtbemiddeling
Al jaren adviseert Participe Alphenaren op het gebied van burenoverlast. Zo mogelijk bemiddelen onze vrijwilligers van Buurtbemiddeling. Inzet is daarbij dat buren samen komen tot goede afspraken. Deze ondersteuning is mogelijk gemaakt door woningcorporaties Woonforte en Habeko Wonen en de gemeente Alphen aan den Rijn 

Maakplaats bibliotheek
Bibliotheek Rijn en Venen gaat online en live workshops en experimenten organiseren gericht op duurzaamheid, techniek, digitale vaardigheden en robotisering. Ook hierbij is de aandacht in 2021 vooral gericht op jeugd.

Buurthuizen
De gemeente heeft 12 accommodaties geselecteerd die een centrale functie hebben in de buurt: plekken waar buurtbewoners graag komen en die mogelijkheden bieden tot ontwikkelen.
Buurtbewoners en verenigingen kunnen hier activiteiten organiseren, inwoners kunnen hier terecht met hun vragen. Deze huizen van de buurt spelen ook een rol bij het invoeren van gezonde leefstijl.
Van de 12 wijkcentra beheert Participe en samen met Incluzio 5, te weten Kerk en Zanen, Zeehelden, De Plantaan (Boskoop), De Som (Rijnwoude) en De Briljantstraat. 

Cultuurcoaches
Alphen aan den Rijn kent al buurtsportcoaches. Daarnaast komen er nu ook cultuurcoaches die  vanuit Parkvilla/Bibliotheek Rijn en Venen de deelname aan verenigingen, cultuur en gezonde leefstijl actief bevorderen om zo een bijdrage te leveren aan vitale, gezonde inwoners die participeren. Bij lokale verenigingen zit veel kennis en kunde. Cultuurcoaches gaan stimuleren dat hier gebruik van wordt gemaakt, cultuurverenigingen duurzaam versterken en lokale initiatieven borgen in sociale basisinfrastructuur.