Samen aan tafel

Corona, een tweede golf. Dit jaar heeft ons allemaal geraakt. Voor mensen die hun baan kwijtraken en ook voor kleine ondernemers en zzp’ers is het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Kosten lopen door maar opdrachten lopen niet mee. De nood kan behoorlijk oplopen.

Samen oplossingen zoeken
Een VEA-reclamebureau zocht naar oplossingen om iets te doen voor deze groep mensen. Door bedrijven en instellingen te benaderen heeft een aantal ondernemingen hulp toegezegd. Het in Amstelveen gevestigde DDB Unlimited stelde direct € 10.000 ter beschikking om te gebruiken voor kosten van maaltijden aan deze mensen en zochten hiervoor contact met OSP. Deze ‘duurzame proeftuin’ van Vermaat was direct enthousiast, zij konden met dit budget verse maaltijden maken om te verstrekken aan mensen die dreigen tussen de wal en het schip te raken omdat zij moeten wachten op een bijstand of andere compensatieregeling en door corona minder tot niets te besteden hadden.
 

Rode Kruis
Om erachter te komen wie deze maaltijden het hardst nodig hebben, heeft DDB Unlimited contact gezocht met het Rode Kruis. Hier was bekend over een project dat zich ten tijde van de eerste coronagolf in Amstelveen ook inzette om maaltijden uit te reiken aan lokale zzp’ers en anderen die het goed konden gebruiken. Initiatiefnemer hierin was Marko van Kesteren, zelf ondernemer, die hiertoe contact had gezocht met de lokale welzijnsinstelling Participe Amstelland om gezamenlijk de plannen uit te voeren.  Vanuit het werk bij Participe Amstelland, zijn onder andere de maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs en wijkcoaches bekend met mensen die deze steun goed konden gebruiken. Veel mensen zijn in de eerste golf voorzien van maaltijden die door lokale ondernemers beschikbaar werden gesteld. En zo gebeurt het nu opnieuw.
Het Rode Kruis, Belklus, Marko van Kesteren en Participe Amstelland hebben de handen opnieuw ineengeslagen om de door OSP bereidde en door DBB Unlimited bekostigde maaltijden aan die mensen te geven die het goed kunnen gebruiken.

In de afgelopen twee weken zijn al ruim 50 mensen uit Amstelveen blij gemaakt met de versbereide maaltijden. Kent u iemand die hier gebruik van zou willen maken of wilt u zelf meer weten? Stuur een email naar

w.stokkel@participe.nu