Positieve gezondheid in Kaag en Braassem

Positieve Gezondheid verspreidt zich in Kaag en Braassem als een olievlek. Reos, het regionale expertisecentrum voor eerstelijns zorg, heeft Wendy en Floor van der Berg van de gemeente Kaag en Braassem geïnterviewd over hun ervaringen. Zij vertellen over hun ambities. Samenwerking is ook hier de sleutel. Nauwere samenwerking tussen zorg, sociaal domein en gemeente zorgt voor de snelle verspreiding van het gedachtegoed. Lees hier het artikel. 

Ook olievlek binnen Participe
Participe-medewerker Wendy Nederend, werkzaam voor ons samenwerkingsverband De Driemaster in Kaag en Braassem, is afgelopen jaar opgeleid als trainer Positieve Gezondheid. Nu traint ze medewerkers van andere organisatiedelen van Participe in Positieve Gezondheid. Omdat we in alle werkmaatschappijen deze methode willen inzetten.