Participe zet nieuwe koers uit

Bestuurlijke vernieuwing 
Het uitzetten van de nieuwe koers gaat Participe met nieuwe mensen doen. Afgelopen augustus hebben zowel voorzitter van de Raad van Toezicht als bestuurder aangegeven dat zij zich niet de geschikte personen achten voor het leiden van Participe naar de volgende fase. In september zijn alle medewerkers hierover geïnformeerd door de nieuwe voorzitter Carla Aponno die al jaren betrokken is bij Participe. “Participe is een mooi bedrijf dat zich afgelopen tien jaar enorm heeft ontwikkeld. Wij gaan het bedrijf naar stabiel vaarwater leiden.”
Op verzoek van bestuurder Draaisma is de RvT deze zomer gestart met het werven van een interim-bestuurder, die de nieuwe koers gaat uitwerken en opstarten. Interim-bestuurder Manuelle Moens is half september van start gegaan.

Bedrijfskosten 
Aanleiding voor een vernieuwing waren o.a. de bedrijfskosten, die hoger waren dan begroot. Participe wil zoveel mogelijk geld en aandacht besteden aan het ondersteunen van bewoners – met als doel dat iedereen mee kan doen.
In 2018 is geconcludeerd dat schaalvergroting van de organisatie onvoldoende gepaard ging met een vermindering van de bedrijfskosten. Besloten werd tot reorganisatie van de ondersteunende diensten. Maar voordat dit in gang werd gezet, deed zich een kansrijke optie van fuseren zich voor. De fusiepartner haakte echter af, omdat aflopende contracten per 2021 onzekerheden geven met betrekking tot de opdrachtenportefeuille op langere termijn.
Besloten is nu eerst in te zetten op het op orde brengen van het huis. En daar zijn al goede stappen in gezet.

Nieuwe koers 
De nieuwe koers moet antwoord geven op de vraag hoe we als organisatie op de lange termijn een inhoudelijk sterk concurrerend product kunnen blijven neerzetten. Daarbij hebben we te maken met een systeem van aanbestedingen, gemeenten die opdrachten verstrekken voor hooguit 2 tot 4 jaar en dat er minder geld beschikbaar is voor Wmo sinds de overgang naar gemeenten in 2016.

Het werk gaat door 
Afgelopen periode zijn we karig geweest in het verstrekken van informatie over de ontwikkelingen, mede omdat we aan geheimhouding waren gehouden ten tijde van de voorbereiding van de fusie. Daar willen we met dit bericht verandering in brengen.

Onze medewerkers hebben last van de organisatorische onzekerheden, maar werken gewoon door. Dat zegt iets over de kracht en betrokkenheid van ons personeel - en daar zijn we trots op!

Van opdrachtgevers krijgen we nog altijd complimenten voor de uitvoering van ons werk en de inzet van onze medewerkers. Dit maakt dat we vol vertrouwen deze volgende periode ingaan.