Participe te gast voor Podcast

Podcast gemeente amstelveen participe

In de podcastserie 'Uit het Hart van Amstelveen' delen Amstelveners hun verhaal over corona. Deze keer gaat burgemeester Tjapko Poppens in gesprek met Elena Nabatova, een van onze managers.

Hoe helpen wij de meest kwetsbare inwoners door deze tijd heen? "Onze ouderenadviseurs gingen bij mensen voor de deur zitten, op de stoep, om een gesprek met elkaar te voeren."

Beluister de podcast: https://bit.ly/3qu2Sa0