Nieuwe verbindingen en kansen

Op donderdag 28 februari vond in wijkcentrum Alleman een bijeenkomst plaats ter gelegenheid van de tussentijdse evaluatie van het project “Bijspringen en Versterken”. Deze gezamenlijke aanpak heeft effect. Er ontstaan nieuwe verbindingen en kansen.

Samen nieuwe aanpak ontwikkelen
In dit project in de wijk Bankras Kostverloren te Amstelveen werken zorg- en welzijnsorganisaties OTT, RIBW, GGZ inGeest, Brentano, Participe, woningcorporatie Eigen Haard en gemeente Amstelveen als partners samen aan de ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor mensen met psychische en/of lichamelijke beperking.

Volwaardige plek
Doel is dat deze mensen een volwaardige plek in de wijk krijgen, waarin ze ook van betekenis kunnen zijn voor anderen. Daarnaast leren de professionals van de organisaties van elkaars kennis en deskundigheid, waardoor de aangereikte oplossingen aan de cliënten creatiever en rijker zijn dan voorheen.

Project Bijspringen en Versterken een succes.jpg

Buren
Het niet alleen over de cliënten, maar ook hun buren worden erbij betrokken. Met elkaar wordt gewerkt aan sterkere sociale verbanden, zodat de bewoners elkaar beter leren kennen. En op die manier meer met elkaar in eigen woonomgeving beleven en goed weten wat ze aan elkaar hebben, als iemand niet lekker in zijn/haar vel zit.

Onder de indruk
Bij deze evaluatie waren meerdere vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse zaken en ZonMW (een organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert) uit Den Haag aanwezig. Zij waren bijzonder onder de indruk van wat er in de afgelopen 1,5 jaar in Amstelveen met beperkte middelen bereikt is.

Dromen en wensen
Wethouder Marijn van Ballegooijen benadrukte dat in dit project de dromen en wensen van de bewoners centraal staan en als uitgangspunt worden gebruikt. Van Ballegooijen: “Het project is succesvol en heeft voor nieuwe verbindingen in de wijk gezorgd en veel inwoners nieuwe kansen gegeven. Het gaat soms om kleine, haalbare stappen waardoor de mensen veel verder in hun leven komen.”

Aanbevelingen
De resultaten en de aanbevelingen van “Bijspringen en Versterken” worden in de zomer 2019 aan de gemeente en ZonMW gepresenteerd.

Klik hier voor de folder en nieuwsbrieven van het project.