Krachten bundelen in de buurt

In het project Bijspringen & Versterken wordt gewerkt aan een wijk waar iedereen meedoet, ook kwetsbare inwoners. Hiertoe werken professionals met zeer verschillende achtergronden intensief samen. Het team heeft specifieke aandacht voor inclusie van mensen met psychische problematiek, lichte verstandelijke beperkingen (LVB) en verward gedrag. Er wordt individuele ondersteuning geboden waar nodig, terwijl met community building wordt gewerkt aan een inclusieve wijk. Concreet gaat het om: samen koken, eten, wandelen, bingo spelen, hobby ontdekken, plekken creëren waar iedereen er mag zijn.

Samenwerken
Professionals van zes organisaties (Participe, Amstelland, Ons Tweede Thuis, GGZinGeest, Eigen Haard, RIBW K/AM, Stichting Brentano) werken hierin nauw samen om mensen met psychische problematiek, lichte verstan­delijke beperking (LVB) en/of verward gedrag te ondersteunen en te bouwen aan sterkere verbindingen in de wijk.  Het streven is om te bouwen aan sterkere verbindingen in de wijk en aandacht gegeven aan inclusie van deze kwetsbare groep mensen.
 

Wat levert het concreet op?
De ervaring is door op deze manier samen te werken er een veilige basis in de wijk ontstaat voor kwetsbare inwoners. Verschillende inwoners zijn uit hun isolement ontsnapt of zijn zelfs aan het werk. Zo kwam een inwoner met een lichte verstandelijke beperking via het project aan een betaalde baan en kwam een geïsoleerde inwoner bij een bewonersinitiatief terecht. Laatstgenoemde neemt daar nu een leidende rol in als buurtkok en doet minder beroep op de begeleiding. In de toekomst zijn er waarschijnlijk ook besparingen te realiseren, door afnemende behoefte aan zorg en ondersteuning.

Uitgave Krachten bundelen 
In de uitgave ‘Krachten bundelen in de buurt’ worden verbindingen tussen sociaal werk en ggz uit vijf steden beschreven. Ervaringsdeskundige ggz (Trista Hanssens) en familie-ervaringsdes­kundige (Joke van der Meulen) reageren in de publicatie op deze praktijkvoorbeelden. In deze uitgave wordt aandacht besteed aan het project ‘Bijspringen en Versterken’ uit Amstelveen. Naast Amstelveen zijn voorbeelden uit Leiden, Wageningen, Tiel en Breda in de uitgave  opgenomen.

Samenwerken voor een krachtige wijk
In het artikel ‘Samenwerken voor een krachtige wijk’ met als ondertitel ‘door buurcontact vroegtijdig zicht op verward gedrag’ is het project Bijspringen en Versterken in de Amstelveense wijk Bankras/Kostverloren beschreven. Professionals van zes organisaties (Participe, Amstelland, Ons Tweede Thuis, GGZinGeest, Eigen Haard, RIBW K/AM, Stichting Brentano) werken hierin nauw samen om mensen met psychische problematiek, lichte verstan­delijke beperking (LVB) en/of verward gedrag te ondersteunen en te bouwen aan sterkere verbindingen in de wijk.  Het streven is om te bouwen aan sterkere verbindingen in de wijk en aandacht gegeven aan inclusie van deze kwetsbare groep mensen.

Dankzij de resultaten van de werkwijze wordt Bijspringen en Versterken inmiddels in twee nieuwe wijken van Amstelveen toegepast, Keizer Karel Park en Groenelaan. Samen koken, eten, wandelen, bingo spelen, hobby ontdekken, plekken creëren waar iedereen er mag zijn… dat zijn de processen van nu.

Download hier de uitgave.

Wilt u meer weten over Bijspringen en Versterken? Klik hier voor de brochure. Of kijk op de pagina van de wijk Bankras Kostverloren.