Jaarverslag 2017 Participe

De afgelopen jaren is Participe gegroeid tot een sociaal werk-organisatie met drie hoofdvestigingen in Noord- en Zuid-Holland: Participe Alphen aan den Rijn, Participe Delft en Participe Amstelland (voorheen Vita Amstelland), die actief is in circa 15 gemeenten.
In 2017 zijn we in nieuwe gemeenten aan de slag gegaan, hebben we nieuwe aanbestedingen gewonnen en bouwden een kleine opdracht in Amsterdam af. Al onze grote opdrachtgevers hebben in 2017 onze contracten verlengd waardoor we de vernieuwing die we in deze gemeenten de afgelopen jaren in gang hebben gezet, kunnen doorzetten.
 
Investeren 
Het jaar 2017 is te kenschetsen als een jaar van investeren. Investeren in nog betere resultaten en efficiency. Maar ook investeren in onze organisatie, zodat we de groei van afgelopen en komende jaren nog beter kunnen faciliteren. Daartoe is ons personeelsbestand gegroeid naar 285 medewerkers.
De gezamenlijke omzet van alle werkmaatschappijen is in 2017 gegroeid van 30 naar 34,5 miljoen.

Nieuwe opdrachten 
Nieuw is dat we voor de gemeente Kaag en Braassem sinds 2017 naast onze werkzaamheden in de samenwerkingsverbanden Tom in de buurt en De Driemaster ook– net als voor Alphen aan den Rijn – de indicatiestelling Wmo verzorgen. 
Sinds januari 2017 voert Participe als onderdeel van het nieuwe samenwerkingsverband Renkum Voor Elkaar de algemene (welzijns)voorzieningen uit voor gemeente Renkum.
In Aalsmeer, waar we al ouderenwerk verrichten en een wijkpunt beheren, is een sociaal werker aan de slag gegaan als buurtverbinder. Haar opdracht is om de kracht en samenredzaamheid van buurten te versterken.
 
Uitbreiding 
In de loop van 2017 kregen we twee nieuwe opdrachten gegund. In juli maakte de gemeente Enschede bekend dat Participe vanaf 2018 – dat doen we onder de naam Sven – samen met Radar Uitvoering in twee wijken van Enschede het wijkwelzijn gaat uitvoeren.
Eind 2017 werd duidelijk dat we vanaf 2018 als onderdeel van het samenwerkingsverband GO! voor Jeugd de indicaties van PGB’s jeugdhulp mogen verzorgen

Meedoen is gewoon 
Onze doelen hebben we in ons nieuwe strategisch plan aangescherpt. Komende jaren willen wij van Wmo-organisatie veranderen in een 3D-organisatie. Dat is een stap ambitieuzer. 

 

Download via deze link het volledige jaarverslag van de Participe Groep over 2017 beschrijven we per werkmaatschappij en per gemeente wat we doen en de opvallendste resultaten.