Inzet van sleutelpersonen in de wijk

Sinds 2020 zet Delft sleutelpersonen in om de integratie van inwoners met een niet-Westerse achtergrond te bevorderen. Dat werkt. “Via de sleutelpersonen krijgen we beter toegang, kunnen we de hulpvragen achterhalen en gevoelige onderwerpen aan de orde stellen” vertelt integratiewerker Marjan Lahnstein.

 

 

Sleutelpersonen zijn migranten die informatie verschaffen aan (jong)volwassen statushouders en migranten over een gezonde leefstijl en opvoeding. In kleine groepen bespreken ze gevoelige onderwerpen zoals huiselijk geweld, meisjesbesnijdenis, mentale gezondheid en opvoeden in twee culturen. Ook maken ze onderwerpen bespreekbaar die in sommige culturen als taboe kunnen worden beschouwd.

Online corona-informatie
Ondanks corona heeft Participe Delft in 2020 300 volwassen migranten bereikt en hen van informatie voorzien die positief bijdraagt aan hun verdere integratie. Voor de integratiewerkers en sleutelpersonen was corona een belemmering. Marjan: “Het was minder mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Maar tegelijk bood de situatie ook mogelijkheden, want door corona was een grote behoefte aan informatie. Hier hebben we in kunnen voorzien.” Informatie is gericht gedeeld via zo’n tiental socialmedia-groepen, waarin de verschillende groepen informatie met elkaar uitwisselen. Zo ontstonden kleine levendige netwerken die elkaar ook van informatie gingen voorzien.  

Integratie en participatie
Marjans rol als integratiewerker is er op gericht om de integratie en participatie van de migrantengroepen te stimuleren. Ze noemt diverse voorbeelden: “Actief meedoen stimuleren  - bijvoorbeeld met behulp van vrijwilligerswerk. Maar ook jongeren helpen om kansen te benutten. Kinderen laten participeren in hun vrije tijd. Hen toegang tot de Delftse gezondheidszorg bieden, helpen mede met behulp van ‘Sleutelpersonen’ die contacten bevorderen tussen migranten en autochtone Delftenaren.”


Plannen voor 2021
Samenwerking en een goed aansluiten op de behoefte van de doelgroepen is essentieel. Marjan vertelt:  “Om nog effectiever te zijn, gaan we komend jaar de samenwerking nog verder verdiepen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de werkwijze nog beter te laten aansluiten bij de betrokken partijen en we willen met migrantenorganisaties samen optrekken in de voorlichting. Ook zijn we van plan meer rolmodellen in te zetten, omdat we zien  dat dit goed werkt.”