Het doorbreken van het taboe op schulden

Schaamte bij schulden maakt dat er vaak laat wordt aangeklopt en dat problemen groter worden. Om hier verandering in te brengen, richten we ons in Delft op vroegsignalering. Sociaal werker Peter Jansen “Eerder helpen betekent dat opschaling kan worden voorkomen.”

Maatschappelijk werkers en cliëntondersteuners worden het komend jaar in getraind om inwoners met beginnende of dreigende schulden snel te signaleren. En om vervolgens direct te handelen: zoveel als mogelijk met behulp van de (ZRM), maar ook door gericht door te verwijzen naar Geld Fit en waar nodig de Financiële Winkel van de gemeente Delft. Er wordt daarnaast ook extra ingezet om gezinnen te helpen bij aanvragen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Meer spreekuren
Om er dichter op te zitten, is het de intentie om de spreekuren van de FormulierenBrigade ter verruimen. Ook is de inzet om hier meer preventieve  ondersteuning te bieden. Onveranderd wordt de inzet van Stichting WIEC gecontinueerd: helpen bij het aanvragen van toeslagen en belastingzaken voor mensen met lage inkomens.