Geef Taal een Boost

Naast de taalondersteuning in Voor- en Vroegschoolse Educatie biedt Participe samen met Junis het preventieve programma ´Geef Taal een Boost´ voor ouders met kinderen in de leeftijd van 1 - 2,5 jaar die extra ondersteuning nodig hebben in de taalontwikkeling van hun kind.

 

Sommige ouders hebben een steun in de rug nodig om hun kind te ondersteunen bij de taalontwikkeling zodat zij geen risico lopen om met een  taalachterstand te starten in het basisonderwijs. Een achterstand die ze vaak moeilijk meer inlopen en waar ze hun hele leven een nadeel van kunnen ondervinden.

Taal spelend leren
Sinds vorig jaar meldt het consultatiebureau in Alphen aan den Rijn kinderen en ouders aan voor de speelochtenden van Geef Taal een Boost. Consulent Marlon Geritz van Participe is hierbij betrokken. Ze vertelt: “In sommige gezinnen is het door omstandigheden niet gebruikelijk om bijvoorbeeld samen te spelen en boekjes te lezen, liedjes te zingen.  Door dit samen met de ouders op de zaal te doen, ervaren zowel ouders als de kinderen hoe leuk het is en hoeveel taal een kind hiervan leert”.  
Ze merkt dat deze speelochtenden een groot effect hebben. “Ouders en kinderen leren op deze manier spelenderwijs  en ervaren hoe fijn het is om dit soort activiteiten vaker met hun kind te doen.”

Taalvaardig
Het programma is eenvoudig van opzet, vertelt Marlon: “In onze ruimte ligt een kleed op de grond, waar op we met duplo gaan spelen. Samen maken ouders en kinderen een plakwerkje. Kinderen leren zo om te delen en onderdeel uit te maken van een groep.
Daarna gaan we samen eten en drinken en laten ze we zien hoe je eten ontspannen en geordend kan laten verlopen. Kinderen leren om te luisteren, te wachten en hun aandacht erbij te houden. Daarna sluiten we vaak af met voorlezen en liedjes zingen, wat goed is voor de taal van kind en ouders.” Tijdens dit programma krijgen ouders allerlei opvoedtips.  Ouders worden gestimuleerd met elkaar contact te leggen en uit te wisselen over kinderen en ouderschap.
Deelnemers zijn met name alle gezinnen die op de een of andere manier een steuntje in de rug nodig hebben en vragen hebben over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen in Nederland. Daarnaast is een ander doel om deze gezinnen met elkaar kennis te laten maken en een sociaal netwerk te vormen.

Huisbezoeken
De speelochtenden zijn een keer week. Daarnaast vindt een keer in de maand een ouderbijeenkomst plaats, waar ouders tips en adviezen krijgen hoe ze thuis lekker met taal bezig kunnen zijn met hun kind. “Tijdens deze  bijeenkomsten praten we over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Ouders krijgen materiaal mee naar huis om samen met je kind te oefenen. Voor gezinnen die echt een-op-een begeleiding nodig hebben en waarbij  de consulent echt aan ouder kan laten zien  hoe ze bezig kunnen gaan met hun kind zijn er huisbezoeken. Dit is een intensievere vorm van begeleiding.