Corona persconferentie in eigen taal

In het begin van de corona-lockdown waren er in de gemeente Kaag en Braassem zorgen of alle bewoners zich wel aan de coronaregels zouden houden. Marion Bakkes van De Driemaster: “Overheidstaal is niet altijd duidelijk en voor iedereen herkenbaar. En bereik je alle inwoners met de nationale televisie? Met elkaar bedachten we een oplossing: de inzet van rolmodellen.”

Herkenbaar in beeld
Team Vluchtelingenbegeleiding van de Driemaster, het samenwerkingsverband van Participe in Kaag en Braassem, bedacht dat het zou helpen om de persconferenties door mensen uit de Arabische en Eritrese gemeenschap in hun eigen taal  te vertalen. Zo gezegd, zo gedaan. De persconferentie is door een medewerker en vrijwilliger vertaald in Tygrina en Arabisch.

Herkenbaar
De filmpjes werden opgenomen en verspreid via websites en sociale media. Voor Eritrese en Arabische gemeenschap zijn de filmpjes herkenbaar. De filmpjes zijn veel bekeken uit nieuwsgierigheid en iedereen kent hierdoor de regels. En hier werd vervolgens ook naar gehandeld. 

Inspirerend rolmodel
Voor de Eritrese vrijwilliger die sindsdien iedere persconferentie vertaalt, was dit een grote stap in haar eigen ontwikkeling. Het is namelijk niet gebruikelijk dat vrouwen in de Eritrese gemeenschap in de openbaarheid treden. Zij doet dit nu wel en laat dit ook aan haar omgeving zien, waarmee ze een voorbeeld vormt; een inspirerend rolmodel is geworden. Dit is opgemerkt door een verslaggever van het Leidsch Dagblad die het verhaal van de Eritrese vrouw heeft opgetekend en gepubliceerd.