Beweeggroep voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Dementie komt steeds meer voor binnen de huidige samenleving en dat levert een zware belasting op voor de mantelzorgers die erbij betrokken zijn. Het 'Centrum voor bewegen en gezondheid' wil starten met een beweeggroep voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

beweeggroep.jpg

Doel
Doel van deze groep is de patiënten en hun mantelzorgers te laten ervaren dat er nog veel mogelijk is op beweeggebied en dat het ook leuk is om dat gezamenlijk te doen. Ook blijkt uit onderzoek dat beweging een stimulerend effect heeft op cliënten met dementie.

Samenwerking
Het 'Centrum voor bewegen en gezondheid' werkt hierin samen met Tom in de buurt en Mantelzorg Nieuwkoop.
De groep zal begeleid worden door geriatrie fysiotherapeut Nikkie van de Luit en ergotherapeut Lisa Bosman. Beide therapeuten zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met dementie. Voor de mantelzorgers zal Thécla Ammerlaan aansluiten.

Wanneer de groep precies van start kan gaan is afhankelijk van de situatie met betrekking tot corona. 

Activiteiten
Om een idee te krijgen met welke activiteiten de groep aan de slag gaat hieronder een, beperkte, opsomming:

  • Buiten: wandelen in combinatie met activiteiten onderweg, bewegen in de Beweegtuin, oefeningen doen op bv. een grasveldje/pleintje met eigen meegebrachte materialen, Jeu de boule/bowlen/midgetgolf.
  • Binnen: Spelvormen zoals: bowlen, basketbal (bv. zittend met mandje in het midden + variaties), ringwerpen, blikgooien, sjoelen, 'oud hollandse spelletjes', oefeningen in groepsvorm, dansen, parachute doek oefeningen, tovertafel, oefeningen met de beweegID box.

Gezellig
De groepsactiviteit kan vervolgens worden afgesloten met een gezamenlijk kopje koffie/thee om ook op die manier de samenhang in de groep te versterken.

Kosten 
Voor deelname aan het programma zal een kleine bijdrage gevraagd worden van de deelnemers in de vorm van een rittenkaart (25 euro voor 10x).

Aanmelden
Indien u interesse heeft om deel te nemen aan deze stimulerende beweeggroep, geef u dan op via Thécla Ammerlaan, tel 06-18249166 of mail naar t.ammerlaan@participe.nu