Aanpassing dienstverlening Participe

Participe heeft vorige week in verband met het coronavirus de dienstverlening heeft omgezet van fysiek naar telefonisch en digitaal. Dankzij de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers is deze omzetting van de dienstverlening soepel verlopen. 

 

Concreet betekent dit dat onze professionals geen huisbezoeken meer afleggen en klanten niet meer op onze locaties komen. In plaats daarvan begeleiden, adviseren en ondersteunen wij vooral telefonisch. Spreekuren zijn omgezet in telefonische consulten. Bijeenkomsten, activiteiten, trainingen, cursussen zijn afgezegd. Waar mogelijk bieden we onze dienstverlening aan op gepaste afstand.

Wij werken door
De omstandigheden zijn voor onze professionals ongebruikelijk, complex en soms ook verwarrend – maar wij werken door. ‘Sociaal werk’ is door de regering niet voor niets gekenmerkt als cruciaal en daarmee vitaal voor de samenleving. Participe ziet dit als een bevestiging dat sociaal werk ertoe doet. En – juist nu – van groot belang is. Dat vinden wij ook. En zo handelen onze medewerkers.
In deze periode waar de inzet is om ‘sociaal afstand te houden’ is het voor veel mensen moeilijk is om mee te blijven doen. Dit vereist extra inzet van onze sociaal werkers. Daartoe spannen wij ons in.

Hulpacties
Als organisatie hebben we in veel gemeenten de opdracht om burger- en buurtinitiatieven te ondersteunen. Deze rol hebben we nu heel actief opgepakt. Tot onze vreugde is er bij inwoners veel bereidheid om kwetsbaren te helpen. Hulpacties op het gebied van ontmoeting en ondersteuning ondersteunen we actief. We geven inwoners bijvoorbeeld tips, koppelen initiatieven en wijzen hen op mogelijkheden.  

Kans 
Elk nadeel heeft zijn voordeel. Als organisatie benutten we de coronacrisis om onze dienstverlening digitaal te organiseren en/of te verbeteren. Hiervan zullen de inwoners ook in de toekomst profijt hebben.

Informatie 
Informatie over de concrete aanpassing van onze dienstverlening staat op de thema- of nieuwspagina op de websites van onze werkmaatschappijen en projecten

0001 (14).jpg