Voorbeeldprojecten

Participe loopt graag voorop.
Op onderstaande projecten zijn wij trots.

 

 

 
Financiële zelfredzaamheid jongeren

Veel jongeren zetten hun stappen richting financiële zelfredzaamheid min of meer zelf. Als het goed is, is er een ouder of een andere volwassene om hen daarbij te helpen. Maar als die relatie is verstoord, of als die volwassene er niet is, dan is het fijn als ze ergens anders terecht kunnen. Jeugdwerker Jurjen Lind bij De Driemaster in de gemeente Kaag en Braassem is zo'n vraagbaak. Over zijn inzet en de resultaten van het project 18 -/+ dat hij samen met Jitta Slotboom realiseert, is hij geinterviewd door de landelijke themakrant over Jongeren en Schuld. 

Lees meer
 
Vangnet in de Wijk –samen met bewoners

Een toename van klachten, meer incidenten, verwarde mensen en afname van de sociale samenhang. “Het zijn allemaal signalen dat het niet goed gaat in een buurt”, zegt sociaal werker Cherif Jeffali. “Ons antwoord hierop is het realiseren van een ‘Vangnet in de wijk’. 

 

Lees meer
 
Bijna 18 jaar

Wie 18 jaar wordt, krijgt met veel veranderingen te maken. Deze overgang loopt niet bij iedereen soepel. “Onze jongerenwerkers komen regelmatig jongeren tegen waarbij dit aardig uit de hand is gelopen”, vertelt sociaal werker Jitta Slotboom. “Om dit voor te zijn, zijn we jongeren ėn hun ouders hierover meer informatie aan het verstrekken.

Lees meer
 
Sociaal makelaar verbindt

Lahbib El Houari is sociaal makelaar bij Tom in de buurt in de wijk Ridderveld. Als sociaal makelaar legt hij verbanden met Alphenaren door zijn ‘outreachende’ manier van werken. Luisteren is daarbij het belangrijkste.  ​

Lees meer
 
Geef Taal een Boost

Naast de taalondersteuning in Voor- en Vroegschoolse Educatie biedt Participe samen met Junis het preventieve programma ´Geef Taal een Boost´ voor ouders met kinderen in de leeftijd van 1 - 2,5 jaar die extra ondersteuning nodig hebben in de taalontwikkeling van hun kind.

 

Lees meer
 
School is de plek om te verbinden

In Amstelveen koken moeders van verschillende nationaliteiten al drie jaar iedere woensdag samen op de Kindercampus King. Afgelopen jaar hebben ze hun favoriete recepten gebundeld in een eigen kookboek. 

Lees meer
 
Toegangsmedewerker bevordert snelle toegang

Bij Participe Alphen werken medewerkers die zowel op het Serviceplein van de gemeente als bij het lokale samenwerkingsverband Tom in de buurt. Door te schakelen tussen het ondersteuningsteam van Tom in de buurt en de specialisten van de gemeenten komen hulpvragen eerder op de juiste plek.

 

Lees meer
 
Welzijn op Recept Beweegt

Als variant op Welzijn op Recept is in Delft Welzijn op Recept Beweegt geïntroduceerd. “Een voorbeeld van preventieve gezondheid”, vertelt sociaal werker Anja van Oosten.
 

Lees meer
 
Academie Kaag en Braassem

De Driemaster heeft najaar 2020 'De Academie' gelanceerd. Dit is een digitaal platform waar iedereen trainingen en workshops kan aanbieden.Zo kunnen o.a. vrijwilligers meer kennis vergaren, nieuwe vaardigheden leren, andere mensen ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Lees meer
 
“Ik heb ontdekt wat ik voor een ander kan betekenen”

In Delft krijgen jongeren met Time 4 Your Future kansen om zich met behulp van vrijwilligerswerk verder te ontwikkelen. “Een succesvolle aanpak” vertelt projectleider Ron Rietkerken “die we de komende twee jaar dankzij subsidie van ZonMw kunnen voortzetten en in meer gemeenten willen gaan inzetten”.

Lees meer
 
Samen aan tafel

De 2e coronagolf. Dit jaar heeft ons allemaal geraakt. Mensen raken hun baan kwijt, ondernemers en zzp'ers missen opdrachten. Een aantal bedrijven en instellingen heeft opnieuw de handen ineen geslagen om mensen van maaltijden te voorzien. 

Lees meer
 
Inzet van sleutelpersonen in de wijk

Sinds 2020 zet Delft sleutelpersonen in om de integratie van inwoners met een niet-Westerse achtergrond te bevorderen. Dat werkt. “Via de sleutelpersonen krijgen we beter toegang, kunnen we de hulpvragen achterhalen en gevoelige onderwerpen aan de orde stellen” vertelt integratiewerker Marjan Lahnstein.

 

Lees meer
 
Het doorbreken van het taboe op schulden

Schaamte bij schulden maakt dat er vaak laat wordt aangeklopt en dat problemen groter worden. Om hier verandering in te brengen, richten we ons in Delft op vroegsignalering. Sociaal werker Peter Jansen “Eerder helpen betekent dat opschaling kan worden voorkomen.”

 

Lees meer
 
Inkijkje bij Tom in de buurt

In de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop verzorgt Tom in de buurt sinds 2015 ondersteuning en welzijn dicht bij huis. Deze ondersteuning wordt met veel inzet en betrokkenheid gerealiseerd, maar is lang niet altijd voor iedereen zichtbaar. In ons magazine geven we een inkijkje in ons werk.

Lees meer
 
Financieel Café

In Amstelland kunnen bewoners met vragen over geldzaken of het mensen die orde willen scheppen in hun financiële situatie terecht bij het Financieel Café. Onder het genot van een kop koffie of thee kunnen wijkbewoners elkaar bruikbare tips geven over bijvoorbeeld voordelig en goed eten, goedkope leuke uitjes. Want van elkaar valt veel te leren. Schaamte wordt zo doorbroken en problemen worden eerder gesignaleerd. 

 

Lees meer