Sven

Meedoen
Meedoen, een bijdrage leveren aan de buurt/wijk/samenleving, van betekenis zijn, gemeenschapszin en je veilig voelen in de buurt, dat is waar de netwerkcoaches van SVEN een bijdrage aan leveren. De netwerkcoaches zijn aanwezig in de wijk, zij zijn veelvuldig op straat, bij vindplaatsen in de wijk of bij mensen thuis. Zij signaleren, ondersteunen bij (het opzetten van) initiatieven en verbinden bewoners aan bewoners en aan organisaties. De gezichten van SVEN in Zuid zijn: Bertus Siemerink, Jeroen Wams, Arife Nisli Alkan en Jolande van den Bergh.

Meer info

Mirjan Hijink
06-11583409
mhijink@svenenschede.nl