Renkum voor Elkaar

Samenwerkingpartners
In Renkum voor Elkaar zijn onze samenwerkingspartners Stimenz, Lumens, Het Huis van Renkum, Het Odensehuis en Stichting Onderdak.

Projecteider
Participe heeft in Renkum een nieuwe rol: we vervullen de rol van projectleider, de uitvoering verzorgen onze netwerkpartners. 

Meer info
Zie www.renkumvoorelkaar.nu