Beloningsbeleid Participe

Medewerkers 

Voor medewerkers geldt de Cao Sociaal Werk 2020

Directie
Voor alle stichtingen van Participe geldt dat de Wet Normering Topinkomens (WNT). Sinds 2016 onderkent de WNT een aantal sectoren met een eigen klassenindeling. Voor de overige instellingen geldt het algemene WNT-maximum. 

Voor Participe Amstelland geldt, doordat een deel van de productie onder de Wlz valt, dat de sector Zorg- en jeugdhulp van toepassing is. Als gevolg hiervan geldt voor Participe Amstelland de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg.

Raad van Toezicht:
Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland (SWN) heeft een advies uitgebracht over de honorering van toezichthouders in sociaalwerkorganisaties in de vorm van een indeling naar klasse (gekoppeld aan de honorering van de bestuurder). Participe baseert zich op deze adviesregeling ten aanzien van het beloningsbeleid van de Raad van Toezicht. We relateren aan klasse 7.