Buurtverbinder Aalsmeer

In opdracht van de gemeente Aalsmeer is buurtverbinder Helma Keesom sinds januari 2017 actief in Aalsmeer. Haar opdracht is om de sociale samenhang in Aalsmeer te versterken.

Wat is “Sociale Samenhang”?
Dat gaat over de mate waarin (buurt-)bewoners verbondenheid ervaren en zich mede verantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn. Het is het tegenovergestelde van 'ieder voor zich'.

Goede sociale samenhang betekent:

 • Er is contact tussen mensen,
 • Mensen voelen zich thuis in hun buurt,
 • Mensen lossen vragen met elkaar op en ondersteunen elkaar
 • Mensen signaleren problemen en komen in actie,
 • Zo nodig of bij twijfel roepen zij de hulp in van professionele organisaties.

De buurtverbinder kan daarbij helpen. Zij

 • koppelt bewoners onderling of met organisaties, daar waar ze het best op hun plek zijn
 • bouwt aan het netwerk van groepen of organisaties in de wijk.
 • is vraagbaak en adviseert bewoners, wijkoverleggen, organisaties die in de wijken werken, maar ook de gemeente
 • heeft een goed beeld van de buurt; van wat er leeft. Dankzij de ogen en de oren van o.a. de bewoners kan zij de vragen en behoeften signaleren
 • activeert en ondersteunt bewoners en groepen in hun eigen kracht om wensen waar te maken.

Budget Buurtinitiatieven
De buurtverbinder beheert namens de gemeente een budget voor bewoners die het initiatief nemen om een activiteit te organiseren. Een buurtinitiatief is een activiteit:

 • voor en door bewoners.
 • die nieuwe -liefst duurzame- contacten in de buurt maakt.
 • die de buurt iets extra’s brengt.
 • door samenwerking gerealiseerd.

 

 

 

 

Wilt u een bijdrage voor uw activiteit? Bel of stuur een email naar de buurtverbinder.

De buurtverbinder is er voor alle leeftijden en achtergronden. Iedereen kan buurtverbinder zijn!

Vragen?

Neem contact op met buurtverbinder Helma Keesom

  06-14 62 33 01
 h.keesom@participe.nu
 buurtverbinderh

Heeft u een vraag of idee voor de buurt?

Captcha