Publicaties

Regelmatig publiceren wij. Hier vindt u een overzicht van onze belangrijkste publicaties.

 

 

Strategisch Plan Participe 2018 - 2021

In 2017 heeft Participe met medewerkers, vrijwilligers, cliënten, en stakeholders een nieuw strategisch plan gemaakt voor de periode 2018 - 2021. 
In dit plan hebben we benoemd wat wij zien in de samenleving, welke positie wij daarin innemen en welke beweging wij willen maken om ook in de toekomst een passend antwoord te geven op maatschappelijke vragen. Het plan bouwt voort op ons vorige strategisch plan.

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 vat de belangrijkste resultaten per gemeente samen en laat zien waar Participe actief is en welke kennis en ervaring Participe in huis heeft.

Jaarverslag 2016

Onze visie op accommodaties

Participe beheert op dit moment in vijf gemeenten reeds dertig maatschappelijke vastgoedaccommodaties. In onze accommodatievisie lichten we kort toe dat we dit doen wij op basis van vier pijlers. Ons belangrijkste doel is het verbinden van mens en gebouw.

Accommodatievisie

 

Het wel en wee - de 22ste beste blogs

Bundeling van de 22 beste blogs van bestuurder Willem Draaisma die een goed beeld geven van de ontwikkeling van Participe.

Het wel een wee van Particpe

 

 

Veenendaal kantelt

Veens heeft de successen en valkuilen van twee jaar Veens in Veenendaal zijn samengevat in het boekje ‘Veenendaal Kantelt, verhalen en feiten van twee jaar vinden, verbinden en versterken in Veenendaal’. Met hierin ook persoonlijke verhalen van cliënten, vrijwilligers en wijkcoaches.

veenendaal-kantelt

Jaarverslag 2015

De ontwikkeling van Participe en resultaten in 2015 zijn samengevat in een dubbelzijdig poster op A2-formaat.

Jaarverslag Participe 2015

 

Meer participeren, minder indiceren

Sinds de decentralisatie dragen gemeenten meer verantwoordelijkheid voor het sociale domein. In 'Meer participeren, minder indiceren' geeft Participe antwoord op vragen en dilemma's die hierbij spelen en brengt in beeld hoe hier positief op ingespeeld kan worden.  

Meer Participeren, minder indiceren

Strategie 2014 - 2017

Vooruitlopend op de veranderingen in het sociaal domein stelde Participe in 2013 haar strategie vast.

strategiedocument 2014 - 2017

Lees meer

Publicaties samenwerkingsverbanden