Over Participe

Betrokken, ondernemend en dynamisch

Participe is betrokken, ondernemend en dynamisch; een verbindende partner in innovatieve samenwerkingsverbanden met veel kennis en ervaring op het gebied van Wmo en welzijn.

Meedoen mogelijk maken

Wij versterken bewoners bij belangrijke levensgebeurtenissen, ondersteunen hen bij het aanpakken van de problemen en zetten hen terug in hun kracht. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. 
Wij denken in kansen in plaats van in beperkingen. 'Nee' verkopen we niet, wij kijken naar wat wél mogelijk is. Ons doel is dat iedereen mee kan doen. Wij maken meedoen mogelijk.

Sociaal domein

Participe is kundig in onder andere een concrete, effectieve uitwerking geven aan de Wmo, gemeenten adviseren in de wijze waarop de toegang tot ondersteuning kan worden georganiseerd, de inbedding van zorg en welzijn, een effectieve inzet van sociale wijkteams en het zelfredzaam maken van bewoners.
Dagelijks werken we aan het stimuleren van eigen kracht en het losmaken van kracht en talenten in de samenleving. Want hoe meer mensen meedoen, hoe minder er geïndiceerd hoeft te worden.

Samen

Participe werkt graag en goed samen. In gemeenten gaan we samenwerkingsverbanden aan. Bovendien realiseren we goede resultaten door intensief samen te werken met vrijwilligers en stagiairs. Participe is een door SBB gecertificeerd leer-werkbedrijf.

Landelijk actief

Wij zijn nog een jonge organisatie en op dit moment actief in veertien gemeenten; van Sliedrecht tot Amsterdam en van Kaag & Braassem tot Veenendaal. Bij Participe werken circa 275 mensen, ruim 2.500 vrijwilligers en tientallen stagiairs.

Organisatie

Participe bestaat uit twee stichtingen: Participe Holding en Participe Alphen aan den Rijn. Allebei deze stichtingen vallen onder één bestuurder, namelijk Willem Draaisma. De holding heeft een servicebureau dat voor alle onderdelen ondersteunende diensten levert, te weten: P&O, financiën, facilitaire zaken, receptie, secretariaat en communicatie.  

 

Organogram

Directieteam

Het directieteam bestaat uit:
 

Else Leih

directeur Participe Alphen aan den Rijn

Alleen kom je sneller, samen kom je verder 

Hiske Stokvis

bestuurssecretaris

Een leven zonder kleur, is een kleurloos leven

Melissa Jansen

directeur Participe Delft

Alles draait om co-creatie

Monique van der Valk

directeur Bedrijfsvoering

Als de som maar meer is dan de delen

Sjaak van der Linde

directeur Vita Amstelland

Samen kom je verder 

Willem Draaisma

bestuurder

Ondernemend in welzijnsland

Willem Rutgers

directeur Participe Advies

Bruggen slaan tussen welzijn en zorg 

Raad van Toezicht

Participe Holding heeft een Raad van Toezicht én Participe Alphen aan de Rijn heeft een Raad van Toezicht. Deze houden toezicht op het functioneren van de bestuurder, de strategische en financiële ontwikkeling en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De leden zijn:

de heer C. de Best (voorzitter)
mevrouw C. Aponno-Kootstra (vice-voorzitter)
mevrouw D.M.C.M. van Ravesteyn
de heer F.A.M. Ponsioen
de heer A.W.J. Ros
de heer J.W.C. van Kleef

 

dhr. A.W.J. Ros

lid Raad van Toezicht

dhr. C. de Best

voorzitter Raad van Toezicht

dhr. F.A.M. Ponsioen

lid Raad van Toezicht

dhr. J.W.C. van Kleef

lid Raad van Toezicht

mevr. C. Aponno-Kootstra

vice-voorzitter Raad van Toezicht

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

mevr. D.M.C.M. van Ravesteyn

lid Raad van Toezicht

Het is fantastisch toezicht te houden op een organisatie in het sociale domein

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn bijvoorbeeld gecertificeerd op het gebied van HKZ - getoetst door certificeringsbureau Lloyds.

 

ANBI

Participe is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. ANBI betekent een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-status betekent dat de organisatie geen erf- of schenkingsrecht hoeft te betalen over giften. Particulieren of bedrijven die schenkingen aan de organisatie doen, mogen deze aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.